Tuesday 10.12.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Mrežasta pegavost ječma u novembru

Mrežasta pegavost ječma u novembru

Mrežasta pegavost ječma – se javlja povremeno i lokalno u jačem intezitetu. Simptomi se ispoljavaju na lišću u vidu izolovanih nekrotičnih pega nepravilnog oblika, opkoljenih hlorotičnih tkivom, koja se kasnije spajaju dobijajući mrežast izgled. Jače obolelo lišće propada,obično posle klasanja ječma. Zaraženi ostaci ječma i nekih trava su osnovni izvor inokuluma ovog parazita. Gljiva može da se prenosi i zaraženim semenom.

Mrežasta pegavost ječma u novembru

Prohladno i vlažno vreme pogoduju razvoju bolesti. Do zaražavanja klijanaca dolazi pri nižim temperaturama, a intezivno širenje parazita nastaje u toplijim i vlažnijim uslovima ( optimum 18 – 24°C ) posle klasanja ječma.

Suzbijanje vršiti primenom uobičajenih fitosanitarnih mera, a pri učestalijoj pojavi zaraza može da se smanji folijarnim fungicidima (Duet ultra, Artea).

dipl.ing.Slobodan Gošić

USEV / ZASAD KOLI?INA PRIMENE VREME PRIMENE
Pšenica, ječam 0,6 l/ha Pšenica od faze prvog kolenca pa do po?etka cvetanja (faza BBCH 31-61)ja
Suncokret 0,6-0,8 l/ha Pre pojavljivanja simptoma infekcije (faza BBCH 16-39)
Šećerna repa 0,6-0,8 l/ha Po pojavi prvih simptoma, i po potrebi 3 nedelje kasnije do sklapanja redova (faza BBCH 49)

DELOVANJE:

Acanto Plus je kombinacija dve aktivne materija zahvaljujući kojima postiže protektivno, kurativno i eradikativno dejstvo u zaštiti od bolesti useva šećerne repe, strnih žita i pšenice. Pikoksistrobin se kreće kroz biljku akropetalno i translokatorno. Pripada grupi strobilurina i inhibira transport elektrona u procesu disanja. Ciprokonazol je aktivna materija iz grupe triazola i inhibira sintezu ergosterola. Kroz biljku se kreće akropetalno i translaminarno.

SPEKTAR DELOVANJA:

U strnim žitima (pšenica i ječam) namenjen je suzbijanju pozrokovača pepelnice pšenice (Erysiphe graminis ) i ječma, rđe (Puccinia spp. ), prouzrokovača sive pegavosti lista i klasa pšenice (Septoria spp .), prouzrokovača mrke pegavosti lišća, propadanja klijanaca i truleži korena žita (Helmintosporium sativum ) i mrežasta pegavost ječma (Pyrrenophora teres ). U usevu suncokreta namenjen je suzbijanju prouzrokovača sivomrke pegavosti lista (Phomopsis helianthi ), a u usevu še?erne repe za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista (Cercospora beticola ).

PREPORUKE I NAPOMENE::

jedan deo preparata formira stabilan sloj na površini biljke, a drugi deo prodire i ima dobro kretanje kroz biljku, što mu obezbeđuje visoku efikasnost u suzbijanju navedenih bolesti.

Acanto Plus  najbolje rezultate postiže preventivnim tretmanima ili pre pojave simptoma. Ne sme se mešati sa preparatima alkalne reakcije, niti sa insekticidima na bazi piretroida u usevu pšenice u fazi klasanja. Ima jedinstveni trostruki sistem transporta kroz biljku čime obezbedjuje zaštitu novih porasta tretiranih biljaka. Utrošak vode 200-400 l/ha. Odlikuje se vrlo brzim usvajanjem od strane gajene biljke.

 foto pixabay.com

Mrežasta pegavost ječma

Pročitaj i ...

organsko đubrivo kalcizacija u zimu

Kalcizacija u zimu, bolji prinosi na leto

Hladno vreme je pravi trenutak da jeuradite, kalcizacija u zimu ima svoje prednosti.