Tuesday 10.12.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Miskantus biljka koja vredi kao nafta

Miskantus biljka koja vredi kao nafta

Miskantus biljka – Trska iz Kine. Svet traži alternativne izvore energije i nalazi ih na raznim stranama. Kao gorivo budućnosti nametnula se i jedna vrsta kineske trske. Ova biljka je pogodna ne samo za biomasu, već i kao materijal za gradnju. Traktori, poniji i konji iza drvenih taraba, plantaže voća, polja i plastenici. Tako izgleda Mali Altendorf, mestašce u blizini Ajfela u Nema?koj. Deluje kao prava farma. Ipak, ovo je Istraživački centar koji pripada Univerzitetu u Bonu. Agronomi ovde uzgajaju biljke budućnosti. Neophodno je da one brzo rastu, da ne isušuju zemlju previše i da budu upotrebljive u razne svrhe. Cilj je da se od biljaka dobija gorivo koje će jednog dana sasvim zameniti fosilne izvore energije poput uglja, nafte ili zemnog gasa, objašnjava ekolog Ernst Berg.

Globalni izazov pred ljudima je da ugljenik, koji se trenutno dobija iz fosilnih izvora, zamenimo biomasom. Time moramo da rešimo problem energije, ali ne smemo da zaboravimo ni na prehranjivanje ljudi i životinja. Dakle, biljke ne smeju da zauzimaju previše površine i tako potisnu zasade prehrambenih namirnica. Biljke za biomasu moraju brzo da rastu i daju veliki prinos na maloj površini. Neki istraživači koriste staklenike sa odgovarajućom temperaturom; drugi stvaraju moćne biljke putem genetskog inženjeringa. Ali postoje i biljke prirodno rastu ogromnom brzinom.

Među njima prednjači Miskantus, jedna vrsta trske iz Kine. Od ovakve biomase lako se dobija vodonikov gas koji bi, recimo, mogao da pokreće automobile. Uz to, kineska trska je mnogo efikasnija od uljane repice, koja je najrasprostranjeniji bio – energent u Evropi.

Miskantus biljka koja vredi kao nafta

Kod uljane repice je odnos između energije koja se uloži u uzgajanje i onoga što se dobija jedan prema dva. Kod Miskantusa je taj odnos jedan prema petnaest ! To je mnogo viša efikasnost koja se dobija na određenoj površini! Konkretno, poljoprivrednik godišnje od jednog hektara kineske trske može da dobije goriva kao od 8.000 litara lož-ulja. Sada je poljoprivrednike lakše ubediti, posebno im se sviđa enormna brzina kojom trska raste i do pet santimetara dnevno ! Sa druge strane, posao na održavanju je minimalan, kaže Pude.

 Kineska trska Miskantus

miskantus biljkaEnergetska trska miskantus ( ili kineska trska ili slonovo uvo) je  biljka koja  preraduje otpadne fekalne vode posle kojih ostaje nataložen neutralni mulj koji je odlican kao veštačko dubrivo. U stanju su da prerade cak i teške metale. Ne zahteva posebnu negu a može da uspeva i na zagadenim zemljištima koje vremenom pretvara u plodna.

Odlična je sirovina za biomasu i za gradevinsku industriju. Ima slična svojstva kao i energetska vrba. Prečišćava fekalne vode. Za potrebe naselja od npr. 15.000 stanovnika potrebno je zasaditi oko 7 – 8 hektara što je ulaganje od 12.000-13.000 eura dok ona donosi  čist dohodak 6.400 eura tj. 800 do 900 eura po hektaru. ( kalkulacija se odnosi na teritoriju EU ). Drugi moderni sistemi prečišćavanja otpadnih voda za isto ovakvo naselje košta od tri do pet miliona eura i ne donose dohodak. Dohodak koje ove biljke donose odnose se na njihovu drugu veliku prednost – grejanje. Biljke po hektaru daju 40 – 80 tona ploda koji se najviše koristi za briketiranje, a briketi imaju izrazito visoku toplotnu energiju. Jedan hektar zasadene biljke daje briketa za 7 – 8 stanova a količina oslobodenog ugljen monoksida je – nula!  Posle jednokratnog sadenja trska  se eksploatiše narednih 25-30 godina. Veoma je otporna na mrazeve i led.

Kad posadimo trsku prve dve godine mora da se plevi od korova, a posle toga više nema potrebe.

Rizom miskantusa:  Miskantus je višegodišnja biljka. Posadite je jednom i plodove svog rada možete ubirati preko 20 godina. Napori kod samog sađenja su neznatni.

više informacija na :http://www.mc.rs/upload/documents/saopstenja_izvestaji/2012/Futura/Institut-za-podunavski-miskantus-Futura.pdf

foto pixabay.com

Miskantus biljka

Dobit se ostvaruje u trećoj godini, posle pete godine počinje da ostvarujete profit jer ste vratili uložena sredstva. Biopelet koji se pravi ima snagu 15 – 17.000 Kj. Pepeo posle sagorevanjaje čini 1%. Cena rizoma, kojim se miskantus razmnožava, je 20,80 dinara po komadu.

Pročitaj i ...

proizvodnja u svetu kvalitet uljane repice

Sejanje uljane repice više nije najbolji izbor poljoprivrednika?

Uljana repica ne donosi više tako siguran profit, šta učiniti za sledeću sezonu?

Leave a Reply