Wednesday 24.07.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Kukuruz šećerac možete sejati u julu

Kukuruz šećerac možete sejati u julu

Gajenje nekih kultura donosi više prihoda a kukuruz šećerac je jedna od njih. Malo kiše, malo sunca pogoduje razvoju kukuruza šećerca i zato ne oklevajte.

Kako sada posejati kukuruz i ostvariti dodatni prihod tokom leta može Vam predočiti u sledećem tekstu autor Dušan Despotović.

Jedna od profitabilnijih proizvodnji u povrtarstvu može biti proizvodnja kukuruza šećerca. Za razliku od merkantilnog kukuruza procenat rada je dosta veći, ali je zato i dobit adekvatna uloženom.

Priprema zemljišta za kukuruz šećerac ista je kao i za kukuruz za zrno. Duboka jesenje-zimska obrada, uz zaoravanje odgovarajuće količine stajnjaka, osigurava dobru strukturu i zalihu vlage za prolećnu setvu. Mineralna hraniva koristiti u osnovnoj obradi, predsetvenoj pripremi i prihrani. Treba imati u vidu da je to intenzivna proizvodnja, da je sklop biljaka veći, pa zbog toga treba na osnovu analize zemljišta prilagoditi mineralnu ishranu.

Kasniji usevi mogu se sejati i posle ozimih i ranih prolećnih kultura. U tom slučaju, zadovoljava pliće oranje (do 20 cm), uz dobru pripremu setvenog sloja. Setva se može početi u drugoj polovini aprila, kad je temperatura zemljišta, na 5 cm dubine, viša od 10 C, pa sve do sredine jula. Seje se u više navrata sa razmakom u setvi od desetak do 15 dana kako bi imali kontinuiranu berbu od sredine jula do kraja oktobra. Seje se na 3 do 5 cm dubine, uz razmak redova od 60 do 90 cm, i razmak u redu 20 do 30 cm. U zavisnosti od razmaka setve, krupnoći i klijavosti semena, potrebno je 10 do 20 kg semena po hektaru. Dobre proizvodne rezultate na manjim parcelama je dala setva na 50 x 50cm sa po dva zrna u kućicu, i postiže se do 100 000 biljaka po hektaru.

Kukuruz šećerac za bolji prihod

Hemijska nega useva je ista kao za merkantilni, mada je na manjim površinama treba izbegavati i u tom slučaju koristiti integralnu zaštitu. Za kukuruz šećerac se koriste isti herbicidi kao i kod proizvodnje kukuruza za zrno. Međuredna obrada je veoma poželjna mera i treba je obavezno praktikovati. Ako postoje uslovi za navodnjavanje treba ih obavezno iskoristiti. Klipovi kukuruza šećerca za tržište se obično beru ručno zajedno s ljuštikom, ili se istovremeno čiste od ljuštike i svile i otkidaju na bazi klipa. Da se postigne što veći prinos, bere se više puta. Kukuruz šećerac najbolje je brati ujutru, dok je još niža temperatura, i odmah ga otpremiti u zaklon, nakon čega ga treba odvoziti na tržište. U slučaju da se bere predveče, može se obrani kukuruz sa ljuskom nakvasiti sa vodom, kako bi se što duže sačuvala vlaga, nakon čega se ocedi i vozi na tržište.

Pročitaj i ...

lucerka korovi bolesti lucerke košenje lucerke lucerka dobar rast lucerkina buba plodored lucerke navodnjavanje lucerke lucerkino brašno lucerka pred zimu

Bolesti lucerke tokom perioda gajenja

Često su otkosi lucerke ugroženi jer bolesti lucerke mogu čak uništiti sve biljke i dovesti u opasnost stoku.