Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Kukuruz šećerac – dobar izbor na traženje kupaca

Kukuruz šećerac – dobar izbor na traženje kupaca

Kukuruz šećerac – Kao jedan od  postrnih useva mi preporučujemo gajenje kukuruza šećerca, kulture koja se na našim njivama malo gaji a može da da dobre prinose i da obezbedi pristojnu zaradu ratarima. Kukuruz šećerac je jedna od najpopularnijih povrtarskih kultura u zemljama gde se konzumira u velikim količinama. Koristi se u ljudskoj ishrani onda kada je zrno u mlečnoj zrelosti, odnosno kada je nežno, sočno i slatko. Takođe se može koristiti i za industrijsku preradu. Postoje hibridi šećerca bele boje, žute boje i šareni. Postoje razni hibridi šećerca kako domaće tako i inostranih selekcija koji se uspešno mogu gajiti u našim uslovima,ipak mi preporučujemo gajenje hibrida šećerca domaće selekcije.

 Agrotehnika

Šećerac najbolje uspeva na zemljištima koja imaju pH od blagokisele do neutralne,koja su duboka, plodna i humusna i dobro obezbeđena vlagom. Šećerac kao postrni usev se ne može gajiti bez navodnjavanja. Šećerac koji se gaji kao postrni usev, zbog navodnjavanja i visokih temperatura, ima kraću vegeta ciju i preko 20 dana od šećerca koji se seje recimo u aprilu mesecu.

 Preporuke:

 • – odmah po skidanju prethodnog useva, zaorati žetvenu masu, zatim rasturiti NPK hraniva ( odnos hraniva bi trebao da bude 1:2:2) u količini 300-400 kg/ha i uneti ih u zemljište predsetvenom obradom
 • -sejati u redove 75×25 cm,na dubinu 4-6 cm,sa količinom semena od 12-20 kg/ha.
 • Seje se sukcesivno kako bi se produžio period branja,sejati isključivo deklarisano seme
 • -odmah posle setve krenuti sa navodnjavanjem kako bi se obezbedilo brzo i ravnomerno nicanje, kasnije se navodnjava na svake dve nedelje
 • prihranu obaviti dva puta, prvi put kada su biljke visoke oko 15 cm, a drugi put kada su visoke oko 50 cm,sa 150 kg/ha KAN-a
 • posle prihranjivanja bi trebalo da padne kiša ili da se obavi navodnjavanje
 • primenjivati redovne mere nege kao što su navodnjavanje,okopavanje,kultiviranje, zaštita useva od bolesti i štetočina
 • berba šećerca se obavlja kada je usev u mlečnoj zrelosti,odnosno pravi momenat berbe je kada se svila na klipovima sasuši i kada pritisnete zrno a iz njega izlazi mleko. Šećerac dospeva za berbu za 70-90 dana zavisno od hibrida i daje prinose 12-16 t/ha. Berba še?erca može biti ru?na ili mašinska.
 • Odmah po berbi,šećerac treba ili skuvati ili zamrznuti kao bi mu se očuvao kvalitet
 • Jedan od glavnih problema u proizvodnji šećerca je kako obezbediti što duži period berbe, jer se na taj način postiže najbolji finansijski efekat. To se u našim uslovima rešava:
 • kombinacijom hibrida ( setvom više hibrida)
 • pravilnim đubrenjem
 • intenzivnim navodnjavanjem

 Na ovaj način se postiže da berba šećerca traje u našim uslovima u periodu  avgust-septembar.

 PSS Negotin   Vladica Gavrilović,dipl.ing.polj.

foto pixabay.com

Kukuruz šećerac

Pročitaj i ...

proizvodnja u svetu kvalitet uljane repice

Sejanje uljane repice više nije najbolji izbor poljoprivrednika?

Uljana repica ne donosi više tako siguran profit, šta učiniti za sledeću sezonu?

Leave a Reply