Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Korovi u šećernoj repi tokom proleća

Korovi u šećernoj repi tokom proleća

še?erna repa - uslovi
Korovi u še?ernoj repi tokom prole?a

Korovi u še?ernoj repi – Zaštita še?erne repe od korova. Suzbijanju korova u še?ernoj repi se mora posvetiti posebna pažnja kako bi se ostvarili visoki prinosi. Hemijske mere zaštite, odnosno primena herbicida, ekonomski je opravdana.

Obzirom da zemljišni herbicidi deluju na korove ako je u zemljištu dovoljno vlage za njihovu aktivaciju, može se desiti da aktivacija izostane u nedostatku vlage. Zato je neophodna primena folijarnih herbicida koji se primenjuju posle nicanja, kada je še?erna repa u fazi 2 – 4 lista. Kod primene folijarnih herbicida, veoma je važno da izbor herbicida bude uslovljen sastavom korovske vegetacije a drugi važan momenat je selektivnost herbicida prema gajenoj biljci tj. še?ernoj repi.

 Korovi u še?ernoj repi tokom prole?a

Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u še?ernoj repi može se koristiti herbicid BETANAL AM-11 NEW, a za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova preparat BETANAL EXPERT. Pomenuti preparati se mogu koristiti jednokratno, kada su korovi u fazi 2-6 listova, ili u split aplikaciji dvokratno ili trokratno, od faze kada su še?erna repa i korovi u kotiledonima.

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova mogu se primeniti neki od slede?ih herbicida: META EFFECT 90-WG, BOSS 300 SL, SAVANA 50 WG 2 ili 3 puta i okvašiva? .

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u še?ernoj repi, prvenstveno divljeg sirka iz rizoma, preporu?uje se herbicid FUSILADE FORTE, kada su travni korovi u fazi 3-5 listova, odnosno u fazi intezivnog porasta.

Radi proširenja spektra delovanja i poboljšane efikasnosti pomenutih herbicida, preporuka je da se primenjuju kombinovano, npr.: Savana i Betanal AM -11 NEW i Meta effect 90 wg I Boss 300.

Pročitaj i ...

postrna setva dve berbe

Dve berbe ili žetve u jednoj sezoni – dupli prihod

Dve žetve u jednoj sezoni donosi više prihoda. Za stočare je to prava prilika da obezbede hranu za zimu.

Leave a Reply