Tuesday 20.08.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Korovi u pšenici “kradu” vodu i hranljive materije

Korovi u pšenici “kradu” vodu i hranljive materije

koroviKorovi u pšenici nakon setve pšenice predstavljaju veliki problem jer uzimaju korisne materije pšenici i ometaju njen fizički razvoj. Dominantni korovi u pšenici poređani prema zastupljenosti su sledeći:

Zimsko-prolećni aspekat:

 • stellaria media,
 • veronica hederifolia,
 • fumaria officinalis,
 • galium aparine,
 • lami um spp.,
 • adonis aestivalis,
 • fumaria officinalis,
 • sinapis arvensis

Prolećno – letnji aspekat:

 • cirsium arvense,
 • convolvulus arvensis,
 • bilderdyikia convolvulus,
 • polygonum persicaria,
 • polygonum aviculare,
 • chenopodium album,
 • amaranthus retroflexus,
 • xanthium strumarium,
 • datura stramonium,
 • helianthus annuus,
 • galium aparine,
 • stellaria media,
 • sinapis arvensis,
 • hibiscus trionum

S obzirom na cenu pšenice, primena herbicida, naročito u privatnom sektoru je ograničena. Ipak, kao štetni agensi, korovi svojim prisustvom smanjuju prinos, a ukoliko se nalaze u velikoj brojnosti, dovode u pitanje opstanak samog useva pšenice. U tom slučaju primena herbicida je neminovna.

Najčešće korišćeni herbicidi u usevu pšenice – 2,4 D, 2-EHE (Esteron, Maton ), Jodosulfuron – metil – natrijum + amidosulfuron (Sekator, Sekator OD), tribenuron-metil (Granstar 75 WG), fluoksipir (Meteor), metsulfuron –metil + tribenuron metil ( Laren-MAX-PX) itd.

U slučaju da je jesen topla i kišovita, pojavljuju se korovi iz zimsko-prolećnog aspekta još krajem jeseni. Strategija zaštite je u tom slušaju da se primene herbicidi što ranije u proleće. Pri tome se vodi računa da temperature NE budu niske u vreme tretiranja. Kada je reč o prolećno-letnjem aspektu, za izvođenje tretmana, ključni momenat je nicanje korova, a ne faza razvoja pšenice. Prilikom izbora herbicida, bitan je i spektar korova.

Korovi u pšenici  “kradu” vodu i hranljive materije

Cirsium arvense – Najefikasnije suzbijanje se postiže kada je palamida u fazi rozete, preparatima na bazi 2,4-D (Esteron , Maton, Monosan herbi, Mustang).Pri tome je va žno da usev pšenice ne pređe fazu prvog, odnosno drugog kolenca. U kasnijim fazama razvića pšenice, palamida se vrlo teško suzbija, a na tržištu je mali broj herbicida koji se mogu primeniti (Sekator, Granstar i sl.)

Galium aparine (bročika, prilepača) po brojnosti ova korovska vrsta  nije mnogo zastupljena međutim, kada se pšenica gaji kao semenski usev, u kome prisustvo galiuma nije dozvoljeno, sa uspehom najčešće se primenjuju sledeći herbicidi za suzbijanjanje ovog korova: Sekator, Starane, i njima slični.

Bilderdyikia convolvulus u poslednje vreme, ovaj korov je sve zastupljeniji na poljima Pančevačkog rita. Njegov značaj je takođe najviše u semenskim usevima pšenice, a iz razloga što nije dozvoljeno prisustvo ovog semena u semenu pšenice, a vrlo teško se odstranjuje u procesu dorade semena. Prisustvo B. convolvulus je naročito veliko ako se pšenica gaji nakon graška i boranije. Pošto je ova vrsta termofilna, za njen razvoj su potrebne više temperature, a niče i sukcesivno, nakon jačih kiša, vrlo je nezgodno osmisliti strategiju zaštite. Kao korov, može se suzbiti preparatima: Secator, Meteor, Starane, Laren i njima slični.

Pojava uskolisnih korova: dolazi do širenja uskolisnih korova u strnim usevima u poslednjih nekoliko godina.Tako da trenutno na području reka Kolubare i Tamnave ,u slivu Južne i Zapadne Morave, Timoka, Kosovskog Pomoravlja, oko Šapca, Obrenovca, imamo situaciju širenja divljeg ovsa i sličnih uskolisnih korova. Ovaj problem se teško rešava i u toku je registracija nekih herbicida za tu namenu (a. m. Fenhlora zoletil + Fenoksaprop-p-etil, i sl.)

 PSS Padinska Skela, dipl. Ing. Eleonora Onč Jovanović

Pročitaj i ...

suncokret cena

Suncokret cena samo 25 dinara kilogram, akontacija???

Žetva će početi, suncokret cena je samo 25 dinara za kilogram - akontacija. Da li će dostići 33 dinara za kilogram?

Leave a Reply