Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Klijavost semena – važan faktor prinosa kultura

Klijavost semena – važan faktor prinosa kultura

Klijavost semena – Porast prinosa prati povećana poljska klijavost semena pri njenoj optimalnoj količini. Na poljsku klijavost semena veliki uticaj imaju zemljišni i meteorološki uslovi koji se ostvaraju u periodu setva – nicanje. S toga je veoma bitno znati optimalne temperature, vlažnost i aeraciju setvenog sloja zemljišta da bi se povećala poljska klijavost semena.

 Na osnovu ovih pokazatelja treba menjati vreme setve i dubinu setve semena, primenjujući potrebne agrotehničke mere koje stvaraju povoljne uslove za klijanje semena, a samim tim povećavaju njihovu poljsku klijavost. Vlažnost zemljišta na dubini setve semena ne treba da je ispod 70% poljskog vodnog kapaciteta. Pri vlažnosti zemljišta iznad 90% poljskog vodnog kapaciteta zapaža se tendencija smanjenja poljske klijavosti semena usled nedostatka vazduha u zemljištu. Pri optimalnoj vlažnosti zemljišta na dubini setve (70% PVK), dužina perioda setva – nicanje je vrlo tesno vezana sa temperaturom zemljišta.

 Klijavost semena kao važan faktor prinosa kultura

Niske i vrlo visoke temperature zemljišta mogu izazvati uginuće semena i klijanaca ratarskih useva. Najpovoljnija temperatura zemljišta na dubini setve semena za dobijanje združenih i potpunih ponika ozimih kultura je 15 – 17º C, a za jare kulture ranih rokova setve je 9 – 11º C. Pri daljem povećanju temperature zapaža se tendencija smanjenja poljske klijavosti semena. Poljska klijavost semena se naročito jako smanjuje pri dugotrajnim, oštrim zahlađenjima, jakim kišama i na zbijenom zemljištu posle setve. Sve to zadržava pojavu ponika za 10 do 20 dana.

 Semena u hladnom zemljištu nabubre, zaražavaju se gljivičnim bolestima, povređuju i štetočinama te znatan deo semena može uginuti. Poljska klijavost poremećena ovim uzrocima može iznositi 60 – 65%.

 Ljubodrag Pantelić, dipl.inž.

foto pixabay.com

Optimalna količina semena predstavlja stvarno potrebnu količinu semena po jedinici površine. To je najmanja količina semena koja osigurava siguran prinos svojstven sorti ili vrsti, a najviše zavisi od:

-fizičkih svojstava semena

Od fizioloških pokazatelja semena utvrđuje se:

  • čistoća semena
  • klijavost semena
  • sadržaj vlage u semenu
  • masa 1000 semena
  • životna sposobnost semena

PSS Negotin Dipl.ing.polj. Vladica Gavrilović

foto pixabay.com

Klijavost semena

Pročitaj i ...

gljive čuvaju otpornost gljiva gljive protiv čuvaju mikoriza

Mikoriza simbioza gljiva i biljaka uspeva

Mikoriza daje biljkama bolje uslove za razvoj dok istovremeno gljivama daje izvor za život.

Leave a Reply