Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Ječam mrežasta pegavost listova biljke

Ječam mrežasta pegavost listova biljke

jecam
Ječam pegavost

Kiša je stvorila uslove da se pojavi bolest – ječam mrežasta pegavost. Početni simptomi mrežaste pegavosti javljaju se se na lišću u vidu zelenkasto – vodenastih pega. Pege se kasnije uvećavaju i izdužuju, postaju bledo žute a potom i mrke. Oko pega javlja se hlorotični oreol, a unutar njih se zapažaju tamne linije povezane u vidu mreže. Na ječmu su simptomi vidljivi na listovima, lisnim rukavcima i zrnima. Zaraženi deo zrna postaje mrke boje. Gljiva se održava na biljnim ostacima i na zaraženom semenu. Vlažno i hladno vreme pogoduje razvoju patogena. Sušni period zaustavlja širenje infekcije.

Prouzrokovač mrežaste pegavosti ječma razvija se u širokom temperaturnom rasponu od 3 do 31°C (optimum 18-24°C). Optimalna sporulacija gljive je oko 20°C. Dugi topli i sušni period zaustavlja širenje bolesti.

Na ovaj način smanjuje se asimilativna površina samim tim i prinos koji može biti umanjen i do 25%.

Pored preventivnih mera zaštite strnih žita od bolesti (plodored, zaoravanje zaraženih biljnih ostataka, upotreba deklarisanog semena, otpornijih sorti) poželjan je i hemijski tretman.

Kako zaštititi ječam i uništititi bolest mrežasta pegavost?

Preporuka proizvođačima je da obiđu svoje useve, naročito ako su setvu obavili nedeklarisanim semenom na koje nije nanet fungicid. Ukoliko ustanove prisustvo pega preporučljivo je izvršiti fungicidni tretman protektivno-kurativnim preparatima u cilju sprečavanja daljeg širenja patogena, kao i smanjenja njegovog infektivnog potencijala u proleće i to primenom nekog od sledećih fungicida:

  •  Antre plus (a.m. tebukonazol + tiofanat-metil), 1,5l/ha
  •  Falcon (a.m. tebukonazol+triadimenol+spiroksamin) 0,6 l/ha
  •  Acanto plus (a.m. pikoksistrobin+ciprokonazol) 0,6 l/ha
  •  Amistar extra (a.m. azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha.

PSSS Niš, Cvetović Gordana

PREPORUKA PIS SRBIJA – Ukoliko su simptomi mrežaste pegavosti ječma prisutni na više od 10% listova do faze prvog kolenca treba uraditi mere zaštite fungicidima.

Ukoliko nije dostignut ovaj prag, treba pratiti dalji razvoj bolesti. Širenje simptoma ne treba pustiti iznad prvog lista drugog kolenca. Ukoliko se registruje 10% biljaka sa simptomima na prvom listu drugog kolenca, neophodno je zaštititi usev ječma.

Pročitaj i ...

novi vek poljoprivredi

Novi vek poljoprivredi donosi samo probleme

Sve je manji broj gazdinstava, sve veći broj traktora bez vozača, dronova i robota na poljima.