Tuesday 10.12.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Divlji sirak šteti svim biljnim kulturama

Divlji sirak šteti svim biljnim kulturama

Maj je vreme da korovi “bujaju” i divlji sirak šteti kukuruzu. Jedna od najčešćih i najopasnijih korovskih biljaka u okopavinama, voćnjacima i vinogradima a često se sreće i na travnjacima, ruderalnom zemljištu i parlozima. Odgovaraju mu topla, suva i peskovita zemljišta. Ovo je višegodišnja uskolisna korovska biljka koja se razmnožava semenom i vegetativnim putem. Stablo joj je uspravno, glatko, 100-150 cm visine, sa kraćim dlakama na kolencu. Listovi su 20-60 cm dugi, 1-3 cm široki, zašiljeni po obodu, pri vrhu se završavaju zubićima,sa gornje strane obrasli dlačicama. Jezičac u obliku opne 5 mm dug, fino nazubljen, kratak sa dlakama duži 1mm.

Metlica je duga 15-40 cm, razgranata, piramidalna, pri osnovi dlakava. Grane su duge do 15 cm, najčešće rastu po tri ili više u pršljenovima. Klasić 4-5.5 mm dug, dlakav pri osnovi. Boja pleve tamno ljubičasta i retko je bez osja.

Cveta u periodu jul-septembar a dozreva od septembra do novembra.

Divlji sirak šteti svim biljnim kulturama

Obzirom da se razmnožava semenom i vegetativnim putem (rizomom) suzbijanje ovog korova mehaničkim putem je veoma teško jer je plevljenjem nemoguće izvući višegodišnju biljku sa celokupnim korenom, a košenje ne daje rezultate zbog velike količine rezervnih materija u korenu i brze regeneracije. Jedino rešenje je primena herbicida koji su se pokazali veoma efikasnim u borbi protiv ovog korova

Za suzbijanje divljeg sirka iz semena u kukuruzu, posle setve, a pre nicanja, mogu se koristiti preparati na bazi acetohlora, Dual gold, Merlin i dr. dok za njegovo suzbijanje iz semena i rizoma se mogu koristiti preparati na bazi nikosulfurona (Talisman, Siran, Motivel i sl.), rimsulfurona (Tarot, Rimex isl), Equip i dr.

U suncokretu za njegovo suzbijanje iz semena se takođe mogu koristiti preparati na bazi acetohlora i S metolahlora posle setve a pre nicanja dok se nakon setve mogu koristiti Focus ultra, Fusilade forte, Agil, Gallant super i dr. koji se takođe mogu koristiti i u šećernoj repi i povrtarstvu. Na strništima se mogu koristiti preparati na bazi glifosata.

Nenad Ilić, dipl. ing. PSS Negotin

Pročitaj i ...

organsko đubrivo kalcizacija u zimu

Kalcizacija u zimu, bolji prinosi na leto

Hladno vreme je pravi trenutak da jeuradite, kalcizacija u zimu ima svoje prednosti.

Leave a Reply