Tuesday 10.12.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Bolesti lucerke tokom perioda gajenja

Bolesti lucerke tokom perioda gajenja

Tokom sezone mogu se javiti bolesti lucerke koje će čak i uništiti biljku. Prouzrokovači bolesti lucerke stvaraju oštećenja manjeg ili većeg stepena i dovode do delimičnog ili potpunog propadanja biljaka. Posledice tih oštećenja su gubici u prinosu i smanjenju hranidbene vrednosti biljne mase. Zatim, smanjuju asimilacionu površinu lista, dovode do gubitka lisne mase, nedozrevanja semena, prisustva primesa i štetnih materija, kao posledica prisustva patogena na biljci.

Neki od prouzrokovača bolesti izazivaju poremećaje zdravstvenog stanja kod domaćih životinja, koje su hranjene zaraženom krmom, (Pseudopeziza medikaginis, Stemphylium botryosum, Rhizoctonia spp). Poremećaji se manifestuju u vidu slinjenja, povraćanja, sterilnosti, pobačaja, besnila, krvarenja, uginuća itd. Osim toga, zaražene biljke gube vitalnost, osetljive su prema mrazu i izumiru pre vremena.

Patogeni lista dovode do različitih promena na listu lucerke koje se mogulucerkina buba zimsko prskanje setva lucerke manifestovati u vidu pega, žutila itd. U okviru zaraženih mesta se najčešće pojavljuju plodonosna tela ili micelije patogena. U povoljnim uslovima, inficirana mesta se šire, inficirajući sve veću površinu, koja na kraju prouzrokuje uništenjem cele biljke, a indirektnu utiče na kvalitet stočne krme.

Bolesti lucerke tokom perioda gajenja

Crna pegavost lista lucerke

Pseudopeziza medikaginis je veoma rasprostranjena bolest lucerke. Najbolje se razvija u kišnim prolećima i letima i u uslovima navidnjavanja lucerke. Uzrokuje masovno sušenje i opadanje lista, koje dovodi do jako loših rezultata u kvalitetu i prinosu sena ili zelene mase.

Simptomi: na lišću se javljaju sitne, okrugle u početku svetlo žute a zatim tamno mrke crne pege, sa tamnim oivičenjem nazubljenim rubom. Daljim razvojem se spajaju. Mogu se javiti i na lisnim peteljkama i stablu.

Suzbijanje: Košenje u ranim fazama, kako bi se sprečilo dalje širenje bolesti. Pokošenu masu je najbolje uništiti. Primena pesticida je opravdana samo u semenskom usevu.

Mrka prstenasta pegavost lišća lucerke

Stemphylium botryosum velike štete pravi u krajevima sa toplim i vlažnim vremenom.

Simptomi: krupne pojedinačne pege, ovalnog, elipsoidnog oblika, svetlomrke boje sa jasno izraženim svetlijim i tamnijim koncentričnim zonama. Pege se uglavnom pojavljuju na perifernim zonama lista.

Suzbijanje: košenje i uništavanje pokošene mase.

Rđa lucerke

Uromyces striatus je rasprostranjena u svim područjima gajenja lucerke. Kod nas je prisutna i najveće štete pravi na semenskim lucerištima.

Simptomi: javlja se u drugom delu vegetacije, na lišću, stablu i lisnim drškama, ispočetka dovodeći do hlorozeu vidu žutih pega, a zatim do nekroze. Na naličju lista na zaraženim mestima, formiraju se rđaste do ciglastocrvena pege do 0.5 mm u prečniku.

Kod jačeg napada, lišće se suši, uvija ili kovrdža i otpada. Patogen prezimljava na drugoj biljci- tj Mlečiki – Euphorbia spp.

Suzbijanje: gajenje manje osetljivih sorti, ranije košenje i uništavanje pokošenih biljaka.

Vilina kosica 

Cuscuta spp je obligatni parazit i jedan od najznačajnijih patogena lucerke. Veoma je rasprostranjena i veoma je velika potencijalna opasnost za druge kulture. Ukoliko se zadrži duže vreme na parceli, u stanju je da u potpunosti onemogući gajenje lucerke.

Simptomi: prisustvo parazita se manifestuje mnogobrojnim spiralnim zavojima, koji obuhvataju u početku manje delove, a kasnije celu biljku. Biljka dobija bledo žute do narandžaste fleke, zaostaje u razvoju, prestaje sa porastom i biva uništena od strane parazita.

Suzbijanje: najefikasnija mera zaštite je korišćenje čistog semenskog materijala. Ne treba dozvoliti da parazit pusti seme. Zaražena mesta treba kositi što niže, a pokošenu masu spaliti. Ako je napad parazita lokalnog tipa, mesta spaliti, ili tretirati kontaktnim pesticidima. Ako je napad većih razmera, njivu tretirati sa Gramoksone radi uništavanja sve vegetacije i sprečavanja daljeg širenja parazita, (samo zasad stariji od godinu dana).

Mogu se koristiti i preparati za suzbijanje uskolisnih korova kao što je: Galant super, Fuzilate, Furore, a to znači po pojavi parazita. Može se koristiti i plavi kamen 5 procentnim, tretiranjem zaraženih mesta.

Dušan Despotović,

dipl. ing. ratarstva i povrtarstva

Pročitaj i ...

organsko đubrivo kalcizacija u zimu

Kalcizacija u zimu, bolji prinosi na leto

Hladno vreme je pravi trenutak da jeuradite, kalcizacija u zimu ima svoje prednosti.