Tuesday 10.12.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Berba kukuruza je već počela – podesite berače

Berba kukuruza je već počela – podesite berače

Visoke temperature i rane sorte doveli su do toga da je berba kukuruza već počela. Prinosi su “šareni”, ali posejana visoko kvalitetna semena su doveli do prinosa od 10 tona po hektaru.

Podešavanje dvorednog berača kukuruza – Željko Lazić dipl.ing

Podešavanje se sastoji od sledećih postupaka:

1. Podešavanje beračkih valjaka (uvlakača). Otvaranjem poklopca proverava se čistoća lančanika (klizača) koji moraju biti potpuno čisti, a lanci umereno zategnuti (ugib na sredini lanca treba biti 25 do 30 mm). Potrebno je okrenuti ceo krug do ploča pa ukoliko ne klizi glatko, potrebno je poravnavanje brusilicom.

2. Podešavanje otkidača, gde je ulaz za 2 – 4 mm uži na otkidačkim pločama u odnosu na izlazni deo, zbog lakšeg uvlačenja ostatka biljke kroz valjke. Razmak na donjem delu letava otkidačkih ploča (mesto uvlačenja biljke u heder) mora biti 30 – 35 mm, zavisno od debljine stabljike biljke. Kardan na mestu ulaza – izlaza mora se samo očistiti, a nikako podmazati.

3. Podešavanje čistača. Na donjoj strani pored valjaka, nameštene su letve kojima se proverava izoštrenost.

4. Podešavanje valjaka komušača. Za kvalitetno komušanje klipova, valjci moraju biti stisnuti po celoj dužini. Ako između valjaka nastane razmak (npr. istrošeni gumirani valjci), potrebno je odvrnuti vijke s obe strane, potom valjke stisnuti, ne pomerajući pogonski valjak, a pazeći da nema razmaka između para valjaka koji se okreću jedan prema drugome. Razmak na neaktivnom delu između dva para valjaka se takođe može podešavati. Kada se valjci dobro približe, vijci se snažno pričvrste. Čišćenjem komušača posle svakog radnog dana, smanji će se trošenje valjaka. Ako su gumirani valjci već istrošeni, umeću se trgači, takozvane žabice, koji se postavljaju po redu – od ulaza u komušač do izlaza iz komušača. Veći broj žabica od potrebnog, može oštetiti zrno.

Stavljanjem traktora u neutralni radni položaj, takozvani „ler“, dovodi se berač u radni položaj pri čemu se okviri beračkog mehanizma pomeraju od mesta prema transportnom lancu.

Zbog čestog broja nesretnih slučajeva na beraču, radi sigurnosti rukovaoca, upozorava se da se aktivnosti na beraču rade samo za vreme mirovanja radne mašine i traktora.

Pročitaj i ...

organsko đubrivo kalcizacija u zimu

Kalcizacija u zimu, bolji prinosi na leto

Hladno vreme je pravi trenutak da jeuradite, kalcizacija u zimu ima svoje prednosti.