Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Spravljanje smeša za ožiljavanje, setvu

Spravljanje smeša za ožiljavanje, setvu

Spravljanje smeša i priprema zemljišnih smeša – Za setvu, ožiljavanje i negu useva koriste se smeše od više komponenata ili gotove fabričke mešavine u zavisnoti od potreba biljke, načina njenog razmnožavanja i mesta daljeg uzgoja.

Supstrati za ožiljavanje reznica

  • Smeša treseta (pH 3,5-4,5) i perlita ili peska u odnosu 1:1
  • Direktno zabadanje reznica u Jiffy-7 saksiju ili Grodan kocke

Zemljišna smeša za setvu i sadnju

Bitne karakteristike dobre zemljišne smeše za setvu, pikiranje i sadnju: da je slabo kisele rekacije (pH 5,5-6,5), da je bogata hraniljivim materijama u optimalnim količinama, da ima dobre fizičke osobine (propustljivost za vodu, veliki vazdušni kapacitet), da mešavina ima dobra biološka svojstva i da je bogata korisnim mikroorganizmima, da je bez prouzrokovača bolesti i štetočina, kao i bez korova i drugih inertnih materija. Smeša za setvu treba da sadrži treset, toplolejsku zemlju, busenjaču, pesak ili perlit.

Sledeće mešavine pokazale su dobre rezultate:

– 3 dela treseta, 2 dela toplolejske zemlje, 1 deo busenjače ili peska ili perlita

– 50% treseta, 35% toplolejske zemlje i 15% busenjače ili peska ili perlita

– 1-3 treseta, 1/3 toplolejske zemlje i 1-3 busenjače ili peska ili perlita

Preporučljivo je da se koristi što bolji treset Sphagnum sa pH 5,5-6,5

Toplolejska zemlja treba da sestoji od dobro pregorelog goveđeg stajnjaka i da je odležala 2-3 godina. Može da se koristi i zreli stajnjak, koji je negovan prevrtanjem, rešetanjem i dopunskim zalivanjem.

Spravljanje smeša

supstratBusenjača treba da potiče sa nezakorovljenih livada obraslih travama iz familije Poaceae, tj, familja trava kao što su: obična pirevina, rosulja, lisičji repak, mirisavka livadska, pahovka obična, divlji ovas, ovas gajeni, devojačke suze, klasača maljava, klasača oštra, klasača crvena, čipovina crvena, čipovina obična, zubača obična, ježevica obična, šilj, svraćica obična, obični vijuk, crveni vijuk, popino prase, ječam, pirinač, trska obična, livadarka obična, šećerna trska, raž. Pre upotrebe treba da odleži 2-3 godine, za to vreme se neguje prevrtanjem, provetravanje i zalivanjem, a neposredno pre upotrebe se prorešeta na grubom situ. Ukoliko je busenjača ilovačasta onda je potrebno dodati rečni pesak, prema potrebi. Prosečna težina 1 m3 supstrata iznosi oko 700 kg.

U daljem postupku pripreme smeše potrebno je zemljišnu smešu obogatiti hranljivim mineralnim materijama. Količina mineralnog đubriva koja se dodaje na 1m3 supstrata su:

– azotno đubrivo: KAN 0,1-0,3%, što je 0,1 do 0,3 kg na 100kg supstrata ili svega 0,7 do 2,1 kg mineralnog đubriva na 1 m3 supstrata

– fosforno đubrivo: superfosfat 0,1-0,5%, što je 0,1 do 0,5 kg na 100 kg supstrata ili 0,7-3,5 kg mineralnog đubriva na 1 m3 supstrata

– kalijumovo đubrivo: kalijum-sulfat 0,1-0,2%, što je 0,1 do 0,2 kg na 100 kg supstrata ili 0,7 do 1,4 kg mineralnog đubriva na 1 m3 supstrata

Maksimalna količina mineralnog đubriva koja se dodaje za pripremu supstrata je do 7 kg/m3, što čini 1% mase. U mešavinu se može dodati košrano brašno, rogovina, krvno brašno u ukupnoj količini od 4 do 5 kg po 1 m3 čime se postiže ravnomerno razlaganje hranljivih materija u dužem vremenskom periodu. Ukoliko je zemljište jako kiselo onda treba uticati na pH vrednost tako što se dodaje 20-30 kg kreča/m3, a ukoliko je zemljište previše alkano onda se dodaje kiseli treset.

Dobijena smeša zahteva negu koja se sastoji u usitnjavanju, rešetanju i zalivanju po potrebi. Dobro usitnejn supstrat se do upotrebe lageruje i pokriva folijom da bi se sprečila pojava korova i zimsko smrzavanje. Poželjno je pre upotrebe izvršiti dezinfekciju i dezinsekciju vrelom vodenom parom.

Autor- Ivana Trifković

foto pixabay.com

Spravljanje smeša

Pročitaj i ...

voda uslov sistem zalivni turnusi tenziometar sistemi za navodnjavanje konkurs za dodelu sredstava

Tenziometar neophodan za proizvođače povrća

Tenziometar je neophodan u proizvodnji povrća zbog određivanje zalivnih normi i intervala između zalivanja kod sistema „kap po kap“.