Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » REZISTENTNOST štetočina na primenjene preparate

REZISTENTNOST štetočina na primenjene preparate

Rezistentnost štetočina – Šta je rezistentnost ? Pojava populacije štetnih organizama smanjene grinje crveni voćni paukosetljivosti prema nekom pesticidu naziva se rezistentost. Nekontrolisana i neracionalna upotreba pesticida dovela je do toga da sve više na našim poljima imamo pojavu rezistentnosti određenih organizama na pojedine preparate, a ne retko se dešava da imamo slučajeve kada smo ograničeni na jedan efikasan preparat.

 Ovakvi slučajevi se javljaju uglavnom u intenzivnoj proizvodnji u zatvorenom prostoru (povrtarstvo – tripsi i vaši) mada i u voćarstvu imamo negativne slučajeve     ( jabukin smotavac, vaši i sl). 

Da bismo održali efikasnost pesticida, važno je uspostaviti dobar sistem praćenja rezistentnosti tokom više godina, voditi evidenciju o pojavi štetnih organizama ( parcela, vreme, intenzitet i brojnost), zatim gde je moguće vršiti tretmane sa aktivnim materijama različitog mehanizma delovanja ( pridržavati se uputstva maksimalnog broja tretiranja i doze preparata ), ukoliko je moguće koristiti BIO mere ili BIOPESTICIDE.

REZISTENTNOST štetočina na primenjene preparate

 Još jedna veoma važna mera je i korišćenje plodoreda u proizvodnji, kako prostornog i tako i vremenskog. Dobra poljoprivredna praksa i primena nepesticidnih mera podrazumeva pre svega higijenu polja ( uklanjati zaražene biljke i žarišta u polju, ostatke nakon žetve i berbe, uređenje okolne vegetacije, dobra predse tvena priprema i zemljišna obrada i sl.).

 Uz gore navedene mere potrebno je konsultovati se sa stručnjacima, iskusnim proizvođačima i razmeniti iskustva koja imate da bi mogli uspešno da primenimo osnove integralne zaštite useva i zasada i da na kraju imamo smanjenu pojavu rezistentnosti štetnih organizama.

 PSSS MLADENOVAC Mijatović Bojan dipl.ing.

Sprovoditi monitoring rezistentnosti

 U tu svrhu prilažemo i listu akaricida i insektoakaricida grupisanih prema mehanizmu delovanja

Mehanizam/primarno mesto delovanja Aktivna materija / Komercijalni preparati

 

Nervni sistem

Inhibitori acetilholin-esteraze 

Modulatori Na-kanala 

Antagonisti Cl-kanala koje aktivira GABA 

Alosteri?ni aktivatori nikotinskih receptora acetilholina 

Aktivatori Cl-kanala  

Agonisti receptora oktopamina 

 

-organofosfati
-karbamati 
-piretroidi (bifentrin..) 

-endosulfan 

-spinosad  

-abamektin (Abastate,Armada,Vertimec)
-milbemektin 
-amitraz

 

Rast i razviće

Inhibitor rasta grinja  

 

Inhibitor biosinteze hitina  

Inhibitori acetil CoA karboksilaze

 

-klofentezin (Apollo)
-heksitiazoks (Nisuron)
-benzoiluree
-etoksazol 
-spirodiklofen (Envidor)
-spiromesifen
-spirotetramat

 

Energetski metabolizam

Inhibitori mitohondrijalne ATP sintetaze      

Dekuplori oksidativne fosforilacije
Inhibitori mitohondrijalnog kompleksa I   

Inhibitori mitohondrijalnog kompleksaII  

 

Inhibitori mitohondrijalnog kompleksa III

 

 

 -diafentiuron
-azociklotin
-ciheksatin
-fenbutatin-oksid
-propagit (Omite)
-tetradifon 

-hlorfenapir 
-fenazakvin(Demitan)
-fenpiroksimat (Ortus)
-piridaben (Sanmite)
-tebufenpirad 

-cienopirafen  

-acehinocil
-fluakripirim
-bifenzat

Nedovoljno poznat mehanizam delovanja -azadirahtin
-benzoksimat
-dikofol
-hinometionat

foto pixabay.com

Rezistentnost

Pročitaj i ...

milion od beli luk načini beli luk domaći

Beli luk domaći ili strani, večito pitanje za potrošače

Večita dilema za potrošače - beli luk domaći ili strani? Ipak domaći beli luk je bez premca.

Leave a Reply