Thursday 23.05.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Plamenjača krompira i paradajza

Plamenjača krompira i paradajza

 PLAMENJAČA – Prouzrokovač je fitopatogena gljiva Phytophthora infestans. Spada u najštetnije bolesti krompira i paradajza u našoj zemlji. Ukoliko su uslovi za razvoj bolesti povoljni, bolest se brzo širi što zavisi i od osetljivosti sorte, plodoreda, sadnog materijala, hemijskih mera suzbijanja.
Prvi simptomi se javljaju na lišću, krajem maja i početkom juna, kada dolazi do sklapanja redova. Na zaraženom lišću nastaju pege tamno zelene boje, vodenaste, a sa razvojem bolesti pege postaju žute, nakon čega se tkivo u okviru pega suši i nekrotira. Plamenjača se javlja i na stablu u vidu tamnih pega koje se često međusobno spajaju.

Bolest zahvata i krtole, na kojima nastaju krupne pege koje su nepravilnog oblika. Na svežim pegama sa naličja lista formira se beličasta prevlaka. Broj pega se u povoljnim uslovima brzo povećava, zaraženo lišće propada zbog čega usev izgleda kao vatrom spaljen.

Stvaranje i gajenje otpornih sorata predstavlja najekonomičniji način suzbijanja plamenjače. Agrotehničkim i drugim merama može se doprineti zaštiti od najštetnije i najčešće gljivične bolesti krompira.

Plamenjača krompira i paradajza

Korišćenje zdravog sadnog materijala, uništavanje samoniklih biljaka i desikacija pre vađenja krompira su značajne mere. Za uspešnu proizvodnju krompira neophodna je redovna primena fungicida. Takođe je značajno korišćenje neke od metoda prognoze i signalizacije vremena tretiranja useva.

Zaštita krompira i paradajza protiv plamenjače mora biti preventivna a aplikacija nadzemnih delova biljke kvalitetna.

U početnim fazama, dok su biljke manje, treba koristii fungicide sa kontaktnim delovanjem. Mogu se koristiti  Nijansa WG, Mankogal 80, Kardinal plus, Odeon 82,5 WDG,

a sa prvim znacima  oboljenja Ridomil Gold MZ 68, Pehar plus, Revus 250 SC.

Mihailović Tamara dipl. ing.                                                            PSSS Mladenovac

foto pixabay.com

PLAMENJAČA – Prouzrokovač je fitopatogena gljiva

SAVET PIS VOJVODINA

Preporučuje se proizvođačima krompira pregled useva na prisustvo simptoma plamenjače. Najčešće su simptomi prisutni u uvalama i mikrodepresijama  gde se zadržava voda jer su tu najpovoljniji uslovi za njen razvoj. Ukoliko se registruje prisustvo plamenjače preporučuje se primena nekog od sledećih fungicida:

Ridomil Gold MZ 68-WG, Alijansa (mankozeb+metalaksil-M) 2,5 kg/ha

Acrobat MZ-WG (mankozeb+dimetomorf) 2-2,5 kg/ha

Equation Pro-WG (cimoksanil+famoksadon) 0,4 kg/ha

Consento (propamokarb-hidrohlorid+fenamidon) 1,67-2 l/ha

Pročitaj i ...

folijarna ishrana kelj pupčar kupusnjače

Kelj pupčar uzgoj i korist za Vaše zdravlje

U Srbiji je malo gajen, ali kelj pupčar može doneti i 20 tona po hektaru!

Leave a Reply