Tuesday 10.12.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Moljac krompira – sačuvajte zdravlje biljaka

Moljac krompira – sačuvajte zdravlje biljaka

Vreme je vađenja krtola, ali moljac krompira je na polju, zato zaštitite krtole. Na površinama pod krompirom pojavio se moljac koji izaziva oštećenja na lišću, stablu i krtolama. Tokom skladištenja krompira nastaju vrlo velike štete. Pogledajte na listove krompira koje ste posejali radi stvaranja krtole za setvu iduće godine, da Vas ne iznenade njegove gusenice.

Opis štetočine – Odrastao moljac je leptir raspona krila 28-30mm, a dužine tela 10-12 mm. Prednja krila su smeđe-žute boje, a zadnja imaju sjajnoljubičasti preliv. Potpuno odrasla gusenica duga je 15 mm, smeđožute boje. Moljac napada cimu krompira i krtole, ali veću štetu nanosi krtolama. Rano u proleće krajem aprila i početkom maja ženka polaže jaja na cimu krompira. Po piljenju, gusenice žive na listu i stabljikama praveći hodnike a potom silaze do krtole. Ženka polaže jaja i u skladištima na otvorene krtole, u dubini okaca. U našim uslovima moljac ima 5-7 generacija

Štetnost

Na krtolama gusenica može naneti znatne štete, a na cimi slabe. Krtole praktično nemaju nikakvu tržišnu vrednost. Moljac veću štetu nanosi u toplijim predelima, jer ima veći broj generacija.

Moljac krompira – sačuvajte zdravlje biljaka

Zbog toplijeg leta i globalnog otopljavanja u našim krajevima poslednjih godina imamo masovniju pojavu ove štetočine na krompiru.

Mere suzbijanja:

 • U skladištima treba održavati temperaturu manje od 10 stepeni C, jer je smanjena mogućnost razvoja moljca,
 • Tokom vađenja krompira odvajati povređene i oštećene krtole od zdravih krtola,
 • Redovno vršiti preglede u skladištu i prema potrebi obavljati hemijsku zaštitu odgovarajućim insekticidima,
 • Tokom vegetacije krompira teška je hemijska zaštita iz razloga što je štetočina vrlo pokretljiva.

Hemijske mere zaštite

U polju koristimo iste preparate koje koristimo za suzbijanje krompirove zlatice: Confidor, Actara, Mospilan i dr.

Za suzbijanje u skladištu, koriste se preparati koji razvijaju otrovne gasove. To su preparati:

 • Gastoxsin,
 • Phostoxin–tablete,
 • Magatoxin-pelete i
 • Degesh-ploče.

Ovi preparati nisu u slobodnoj prodaji.

Suzbijanje moljaca u skladištima vrše samo organizacije koje se bave DDD poslovima.

Mr Gordana Jovanović

Zaštita biljaka – preporuka

Monitoring krompirovog moljca (Phthorimaea operculella) na lokalitetu Kikinda, koji se sprovodi vizuelnim pregledima i feromonskim klopkama, ukazao je na aktivnost pomenute štetočine. U toku je preklapanje III i IV generacije krompirovog moljca.

Na parcelama na kojima je u toku vađenje krtola preporučuju se sledeće kontrolne mere u cilju zaštite useva od krompirovog moljca:

 • krtole nakon vađenja ne ostavljati na parcelama i u dvorištima
 • zaostale krtole na parcelama uništavati u što kraćem roku, jer takve krtole doprinose povećanju brojnosti i umnožavanju štetočine
 • krtole treba čuvati u skladištima sa kontrolisanom temperaturom (ispod 10°C)
 • svi otvori na skladištima moraju biti obezbeđeni gustim mrežama kako bi se sprečio ulazak odraslih jedinki krompirovog moljca i dalji razvoj štetočine na uskladištenim krtolama.

Na parcelama na kojima vađenje krtola neće početi uskoro, pored preventivnih mera radi održavanja kompaktnosti zemljišta i sprečavanja stvaranja pukotina, preporučuje se i hemijski tretman sa insekticidom:

 • Grom (lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha (karenca 14 dana).

Pročitaj i ...

plastenici u smeru provetravanje tople leje

Tople leje – kako ih spremiti i koje đubrivo primeniti?

Tople leje su univerzalne u povrtarstvu. kako ih napraviti i popuniti?

Leave a Reply