Tuesday 10.12.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Kupusna sovica ima tri generacije godišnje

Kupusna sovica ima tri generacije godišnje

Kupusna sovica je polifagna štetočina koja osim biljaka iz familije kupusnjača, napada i veliki broj poljoprivrednih kultura. Prednja krila leptira su maslinasto smeđe boje sa izraženom svetlom poprečnom prugom koja pri kraju krila u sredini obrazuje šaru u vidu slova W. Zadnja krila su beličasto smeđa. Gusenica je sivo zelene do skoro crne boje dužine 40-50 mm. Kupusna sovica ima dve do tri generacije godišnje.

Kupusna sovica ima tri generacije godišnje

Leptir sovice je aktivan tokom noći, a preko dana se zavlači ispod listova kupusa ili na neko drugo skrovito mesto, pa ga je prilikom pregleda parcela teško uočiti. Leptiri prve generacije javljaju se krajem aprila. Ženka sovice polaže jaja na naličju lista u jednoslojne gomilice od po 20-150 jaja. Jaja su žuto bela do zelena. Perid polaganja jaja traje 10-15 dana, a stadijum gusenice oko 30 dana. Dok su gusenice mlađeg razvojnog stadijuma, smeštene su u centralnom delu rozete, a štete se manifestuju u obliku malih ili većih okruglastih rupica između nervatura lista.

Po završetku poslednjeg stadijuma, gusenica se ubušuje u površinski sloj zemljišta gde se pretvara u lutku i u tom stadijumu prezimljava. Kako lutka prezimljava u površinskom sloju zemljišta, dubokim oranjem se može uništiti i do 80% lutaka. Izbalansirano navodnjavanje u značajnoj meri utiče na razvoj gusenica, jer pojačana vlažnost pogoduje njihovom razvoju.

Sa hemijskim merama zaštite treba započeti kad su gusenice mlađeg razvojnog stadijuma  tj. kad se nalaze između mladog središnjeg lišća i dok se još nisu ubušile u glavicu kupusa.

Za suzbijanje se mogu koristiti insekticidi sa aktivnom materijom: cipermetrin, lambda-cihalotrin, tebufenozid, bifetrin.

 Siniša Nedeljković

Pročitaj i ...

plastenici u smeru provetravanje tople leje

Tople leje – kako ih spremiti i koje đubrivo primeniti?

Tople leje su univerzalne u povrtarstvu. kako ih napraviti i popuniti?