Thursday 14.11.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Krompir – temperatura i njen uticaj na krtole

Krompir – temperatura i njen uticaj na krtole

Visoke temperature ne prijaju mnogim vrstama u bašti, tako i za krompir visoka temperatura predstavlja stres. Koje su posledice visokih temperatura u proizvodnji krompira? Savete kako da postupite daje Vam Ljubodrag Pantelić, dipl.ing.

Dug sušan period zasigurno ostavlja značajne posledice, ne samo na pad prinosa, već i na kvalitet krompira.

Na biljkama i krtolama će se javiti tzv. neinfektivna oštećenja i deformacije. Ona se javljaju kao posledica stresnih faktora izazvanih nepovoljnim delovanjem agroekoloških i klimatskih faktora, kao i usled neadekvatne mineralne ishrane. I visoke temperature vazduha, zemljišta, poremećaj vodenog režima (niska vlažnost zemljišta) imaju za posledicu značajne morfološke deformacije krtola. Naime, formiraće se atipični oblici krtola sa izraslinama (prorastanje površine krtola), razvoj stolona iz osnove krtola, aktiviranje apikalne klice, te proklijavanje krtola. Uz neadekvatnu primenu azota će značajno doprineti pojavi sekundarnih oblika krtola. Kvalitet tako dobijenih krtola je veoma nizak.

Krompir – temperatura i njen uticaj na krtole

Prema navedenim uzrocima ovih fizioloških poremećaja treba preduzeti i mere za sprečavanje njihovog nastanka:

  • održavanje povoljnog vodno-vazdušnog režima zemljišta
  • pravilan režim đubrenja
  • pravovremeno preduzimanje navodnjavanja

Nepovoljan temperaturni režim zemljišta (preko 29ºC) krajem vegetacije, u sadejstvu sa nekim virusima će dati krtole nežnih i nitavih klica. Takve krtole su loš sadni materijal i one se moraju odbaciti.

Pročitaj i ...

Kvalitet plodova direktno zavisi od ishrane biljke

Višak azota i kalijuma ne smanjuje samo prinos nego dovodi i do lošeg kvaliteta plodova. Kako to sprečiti?

Leave a Reply