Thursday 14.11.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Krompir – navodnjavanje daje rezultate i dobit

Krompir – navodnjavanje daje rezultate i dobit

Prošle godine su uzgajivači imali dobar rod, cena u proleće 2019. je bila 100 dinara kilogram ali rod je moguć samo ako se obezbedi za krompir navodnjavanje. Krompir je važna poljoprivredna biljka, po obimu proizvodnje u svetu je na 4. mestu. Prinos krompira je u direktnoj korelaciji sa navodnjavanjem i đubrenjem. Sorte iz grupe ranih krompira imaju vegetacioni period 90-120 dana, srednje 120-150 i pozne 150 – 180 dana. Prinos je u korelaciji sa dužinom održavanja zdrave lisne mase (cime krompira).

Krompir je vrlo osetljiv prema vodnom stresu, a povoljno reaguje na povoljniji vodni režim zemljišta – potrebe za vodom su 460-480 mm.

Dinamika potrošnje vode na evapotranspiraciju raste od sadnje, dostiže visok nivo krajem juna, kada je intenzivno razvijena lisna površina.

Maksimalna sredinom jula i zadržava visok nivo evapotranspiracije do polovine avgusta, onda opada do polovine septembra. Dnevno troši oko 3,5 mm vode max 7-8 mm, početkom vegetacije oko 1 mm, juli-avgust 5 mm.

Zalivni režim treba prilagoditi uslovima godine, jer nedostatak pristupačne vode u zemljištu u srednjem i poslednjem delu vegetacionog perioda nosi veću opasnost po smanjenje prinosa nego ako se desi u ranijem delu vegetacionog perioda.

Tehnički minimum 75-80 % PVK – kritični periodi krompira za vodom su:

  • butonizacija
  • cvetanje
  • porast krtola (1-2 zalivanja)

Krompir – navodnjavanje daje rezultate i dobit

Sa zalivanjem se prekida mesec dana pre vađenja krtola. U beskišnim periodima 7 zalivanja, normom 30 mm norma navodnjavanja preko 200 mm u zavisnosti od predvegetacionih rezervi i padavina u trećoj dekadi maja, pre butonizacije, butonizacija i porast krtola.

Dnevne potrebe su 4-6 mm u letnjim mesecima.

HIDROFITOTERMIČKI INDEKS 0,19

Načini navodnjavanja:

BRAZDAMA (50-70 cm),

VEŠTAČKOM KIŠOM (40-50cm)

Valentina Aleksić, dipl.ing.melioracija zemljišta i voda

Krompir navodnjavanje

Moljac – Štetnost:

Na krtolama gusenica može naneti znatne štete, a na cimi slabe. Krtole praktično nemaju nikakvu tržišnu vrednost. Moljac veću štetu nanosi u toplijim predelima, jer ima veći broj generacija.

Pročitaj i ...

Kvalitet plodova direktno zavisi od ishrane biljke

Višak azota i kalijuma ne smanjuje samo prinos nego dovodi i do lošeg kvaliteta plodova. Kako to sprečiti?

Leave a Reply