Tuesday 23.04.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Arpadžik – vreme za sadnju je kraj marta

Arpadžik – vreme za sadnju je kraj marta

 Arpadžik – Sadnju obaviti što je ranije moguće, a najkasnije  do kraja marta, čim vremenske prilike dozvole, izvršiti pripremu zemljišta i sadnju arpadžika. Iz arpadžika crni luk se može ranije saditi u odnosu na direktnu setvu.

–  Kvalitetan, zdrav i kalibriran arpadžik  preduslov je uspešne proizvodnje.
–  Sadnja arpadžika: mehanizovana (sadilicama) ili ručna na ravno tlo  ili na gredice.
– Rastojanje  između redova je najčešće 30cm,   a u redu 7-10cm.
– Obično se sadi oko 500-800 kg/ha arpadžika, ali   to zavisi od krupnoće lukovica i kvaliteta rada  sadilice.
– Ovako  posađen luk ranije niče i pre završava  vegetaciju (sredina jula).

PSSS Mladenovac
Veličković Violeta dipl.ing.

Arpadžik – vreme za sadnju je kraj marta

Lukova muva je najopasnija štetočina luka u našim područjima a po pravilu se javlja u vlažnim prolećima. Najopasnija je prva, prolećna generacija, koja napada još nerazvijene biljke.

Štete izaziva larva koja se unutar stabljike hrani njenim sadržajem. Na mestima oštećenja razvijaju se gljive čađavice koje izazivaju truljenje biljaka. U polju se napad lukove muve može lako prepoznati: napa dnute biljke počinju naglo venuti, listovi žute, središnji list se suši i lagano izvlači iz stabljike. Presečemo li uzdužno takvu biljku naći ćemo više larvi lukove muve. Kod jakog napada u jednoj biljci može biti i do 50 larvi. Međutim, dovoljna je samo jedna larva u mladoj stabljici luka da bi izazvala truljenje.

U našim klimatskim uslovima lukova muva ima 2-3 generacije godišnje. Prezimi kao lutka u zemljištu. Let počinje u drugoj polovini aprila i često se produžuje tokom prve polovine maja. Desetak dana nakon početka leta ženka polaže jaja između listova luka, na vrat korena mladih biljčica, na sam arpadžik ili na zemlju u neposrednoj blizini luka, u gomilicama od 5-12 komada. Za nekoliko dana ženka položi 50-100 jaja. Nedelju dana nakon polaganja jaja izlaze larve koje se odmah ubušuju u mlade stabljike luka gde se intenzivno hrane. Usled toga lišće žuti, vene i suši se. Na mlađim biljkama štete su veće.

Nakon 15-20 dana intenzivne ishrane larva se izvlači iz biljke i u?auri u zemljištu ili čak u lukovici. Stadijum lutke traje 2 nedelje nakon čega izleće odrasla muva druge generacije čije larve prave manje štete jer je luk već dobro razvijen. Druga generacija lukove muve može napraviti veće štete na praziluku.

Za zaštitu luka preporučamo zemljišne insekticide Force 1.5 G, Foksim G-5, Galition G-5 i druge. Jedan od ovih insekticida treba uneti u zemljište pre sadnje arpadžika. Deluju svojim parama i kontaktno. U zavisnosti od izbora insekticida različite su i količine primene. Ako ova metoda nije korištena, sigurno će se larva lukove muve ubušiti u list. U slučaju da je larva lukove muve već unutar lista moguće je suzbiti prskanjem insekticidima kao što su Volley, Mospilan, Actara i drugi u navedenim koncentracijama uz dodatak okvašivača zbog voštane prevlake.

Navedeni preparati su sistemični insekticidi koji nakon prskanja sokom ulaze u unutrašnjost lista i time uništavaju larvu. Prilikom ovakvog načina zaštite treba svakako voditi računa o karenci.

Poljoprivredna stručna služba Leskovac
Mr Gordana Jovanović

foto pixabay.com

Arpadžik – vreme za sadnju

Pročitaj i ...

jesen muskatna tikva

Muskatna tikva vredna gajenja u vašoj bašti

Hranljiva i ukusna muskatna tikva u Vašoj bašti.

Leave a Reply