Najnovije vesti
Početna » ORGANSKA » Austrija zemlja organskog načina uzgoja

Austrija zemlja organskog načina uzgoja

Austrija zemlja organike – Iz godine u godinu sve više je poljoprivrednika koji se odlučuju za organski način uzgoja biljaka i životinja. Tokom prošle godine broj farmera se povećao za 12% dok je promet bio 1,8 milijardi eura !!

Područje Gornja Austrija beleži stopu povećanja od 20,7% površina pod organskim načinom uzgoja od ukupnih poljoprivrednih površina. Ukupno 4.575 farmi je uključenu u taj način proizvodnje, novi se mogu prijaviti najkasnije do 15. decembra 2018. godine kada ističe rok za evidentiranje. Momentalno se organski način proizvodnje odvija na 88.740 hektara 

Kako je to postignuto ? Velikom pomoći države, željom poljoprivrednika da sačuvaju zdravu zemlju, poboljšaju stepen dobrog života svih potrošača sa kojima sarađuju i porastom svesti potrošača o značaju ishrane proizvodima koji se uzgajaju na organski način, njihove veće zdravstvene vrednosti.

Austrija zemlja organskog načina uzgoja

Za razliku od Austrije u Francuskoj je samo 7% od ukupnog poljoprivrednog zemljišta u organskom načinu uzgoja. U regiji Garone se desila eksplozija potražnje za organskim poljoproizvodima. Tražnja je veća od ponude i dešava se da kupci ne mogu naći željene proizvode u prodavnici. Najčešće je to povrće.

Švajcarska je za 2017. godinu zabeležila dalji rast potrošnje organski uzgajane hrane. Ukupna vrednost je 2,4 milijarde eura. Za poslednjih 10 godina potrošnja se udvostručila i sada ćini 9% ukupne prodaje. Najviše se kupuju sveža jaja, povrće i sveži hleb ( 20% od ukupne prodaje organskih proizvoda). Razlika u ceni u odnosu na uobičajeno uzgojene poljokulture – skuplje su za 45%. Povrće se uzgaja na 2.426 hektara ( petina od ukupnih površina pod povrćem), U staklenicima,plastenicima se gaji organik ( 22% od ukupnih površina ) dok je samo 8% voćnjaka organski uzgajano.

Italija – rast trgovine organskim proizvodima za 16% u vrednosti od 1,6 milijardi eura u prvih pet meseci 2018. Broj farmi koji se bave organskim uzgojem je 64.818 , površine su 1.796. 363 hektara. To je povećanje za 20% u jednoj kalendarskoj godini i čini jednu sedminu od ukupnih poljo-privrednih površina.

Bugarska –   površine su    7.200 hektara

Rumunija – površine su 225.000 hektara ( smanjene površine za 20% nakon snižavanja subvencija sa 1.000 eura po hektaru ( 2012. godine ) na 200 – 300 eura po hektaru 2017.)

U svetu je 50.5 miliona hektara u sistemu organske proizvodnje sa 2,4 miiona proizvođača. Prodaja organski uzgojenih proizvoda godišnje vredi 75 milijardi eura . U Evropi je lider Nemačka sa tržištem od 8,6 milijardi eura , Francuska sa 5,5 milijardi eura.

Srbija se nalazi na tački razvoja organske proizvodnje koja zahteva veću podršku države. Očigledno tražnja u Evropi je u stalnom porastu, ali sa ovako niskim subvencijama države naši proizvođači neće uspeti da povećaju proizvodnju. Uz 6.800 dinara po hektaru podsticaja za biljnu proizvodnju nećemodaleko dospeti.

Austrija zemlja organskog načina uzgoja

Pročitaj i ...

organska proizvodnja angus rasa krave organska stočarska

Organska stočarska proizvodnja mogućnost zarade

Organska stočarska proizvodnja zasniva se na iskorišćavanju pašnih površina, kabastih i koncentrovanih hraniva proizvedenih na …