Saturday 20.04.2019.
Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Monilia laxa u voćnjaku tokom cvetanja voćaka

Monilia laxa u voćnjaku tokom cvetanja voćaka

jabukaMonilija laxa na svim vrstama koštičavog voća dolazi u dva posve različita oblika:

1.)  kao sušenje mladice sa cvetovima – Monilia (Monilinia) laxa

2.)  kao trulež plodova – Monilia (Monilinia) fructigena

Monilia fructigena napada jezgričave voćke (jabuku i krušku), ali isto tako i navedene koštičave vrste.

U jezgričavih vrsta voćaka (jabuka, kruška) monilija dolazi prvenstveno samo kao uzročnik truleži ploda (Monilia fructigena), a vrlo retko i izuzetno i kao sušenje mladica u cvatanju. Na dunji se javlja i za tu vrstu specifična – Monilia linhartiana. To su nazivi konidijskih formi.

Monilia laxa napada pretežno koštičave voćke: trešnju, višnju, šljivu, breskvu, kajsiju. Najčešća je na višnji i breskvi. Kod koštičavog voća sušenje mladice sa cvetovima (Monilia laxa) je puno važnije.

Breskva  i nektarina :

Breskve i nektarine koje se nalaze u fazi početka cvetanja gde može doći do infekcije od strane gljive koja prouzrokuje sušenje cvetova i grančica i mrku trulež plodova koštičavog voća (Monilia laxa).

Nestablino vreme sa padavinama i niske temperature stvaraju povoljne uslove za ostvarenje infekcije. Preporučuje se primena preventivnih fungicida:

 1. Octave (prohloraz) 0,04%
 2. Dional 500 SC (iprodion) 0,15%
 3. Signum (boskalid+piraklostrobin) 0,562-0,75 kg/ha
 4. Ciprodex (ciprodinil) 0,05%

– ako su u fazi 65-67 BBCH: od punog cvetanja: najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju, do cvetovi venu: većina latica opada

Preparati:

 1. (a.m.ciprodinil) Chorus 50 WG 0,03-0,05 %, Ciprodex 0,05%
 2. (a.m.prohloraz manganhlorid)  Octave 0,04%
 3. (a.m. iprodion) Dional 500 SC 0,15%
 4. (a.m.boskalid + piraklostrobin) Signum 0,06-0,075%

U vreme precvetavanja breskve, u cilju suzbijanja tripsa, preporuka proizvođačima je primena insekticida, kao što su:

 1. Laser 240-SC (a.m. spinosad) u dozi 0,7 l/ha ili
 2. Dicarzol 50 SP (a.m. formetanat-hidrohlorid) u dozi 1kg/ha.

Prema EPPO standard mogu se koristiti i preparati na bazi aktivnih materija: akrinatrin, alfa-cipermetrin, deltametrin i dr. Tretman obaviti u većernjim satima u cilju zaštite pčela.

Kajsija

Ako su zasadi, u zavisnosti od sorte, u fazi 59-61 BBCH skale (Većina cvetova sa krunicama, koje formiraju beli balon – Početak cvetanja: oko 10 % cvetova otvoreno).

Obzirom da su vremenski uslovi povoljni za infekcije prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća – Monilia laxa, potrebno je da proizvođači, čim vremenski uslovi dozvole, obave zaštitu kajsije nekim od pesticida:

 1.    a.m. prohloraz (Octave) u koncentraciji od 0,04%
 2.    a.m. iprodion (Dional) u koncentraciji od 0,15%
 3.    a.m. boskalid + piraklostrobin (Signum) u dozi od 0,562-0,75 kg/ha
 4.    a.m. ciprodinil (Ciprodex) u koncentraciji od 0,05%

Radi zaštite pčela tretman obavezno obaviti u večernjim časovima i prethodno obavestiti pčelare.

– ako se nalaze u fenofazi po BBCH skali 61-65 (početak cvetanja, do najmanje 50% cvetova otvoreno). S obzirom na osetljivost fenofaze kajsije od inficiranja, od prouzrokovača monilioznog sušenja cvetova i grančica, Monilia laxa, preporuka je da se uradi tretman i u ovoj fenofazi, jer su uslovi za pojavu i širenje infekcije i dalje prisutni. Registrovani fungicidi u kajsiji:

 1. Octave (a.m. prohloraz, Mn hlorid kompleks), 0,04%,
 2. Mystic pro 500EC (a.m.tebukonazol+prohloraz), 0,8 l/ha,
 3. Cormax(a.m.ciprodinil), 0,2 kg/ha,čim vremenski uslovi to dozvole.

– ako je u fazi 67-69 BBCH: cvetovi venu: većina latica otpada, do kraja cvetanja: sve latice su opale

Preparati:

 1. (a.m.prohloraz manganhlorid)  Octave 0,04%
 2. (a.m. iprodion) Dional 500 SC 0,15%

Šljiva

Ako se šljiva nalazi u fenofazi po BBCH skali 03 (kraj bubrenja pupoljaka, ljuspice odvojene, svetlozeleni pupoljci). Preporuka proizvođačima šljive je da u cilju redukcije infektivnog potencijala ekonomski značajnih patogena (Monilinia sp., Clasterosporium carpophylum,Taphrina pruni), izvrše preventivni tretman nekim od sledećih preparata:

 1. Blauvit 0,5-1% (Cu iz bakar hidroksida) ili
 2. Kuprablau WP(1-1.5%) (Cu iz bakar sulfata i kalcijum hidroksida) ili
 3. Bakarni oksi hlorid-50 (0.75%) (Cu iz bakar oksi hlorida) ili
 4. Cuproxat (0,2-0,35%) (Cu iz bakar sulfata)

– ako se nalazi u fenofazi 65 BBCH- Puno cvetanje: najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju

Preparati:

 1. (a.m.ciprodinil) Chorus 50 WG 0,03-0,05 %, Ciprodex 0,05%
 2. (a.m.prohloraz mangan hlorid)  Octave 0,04%
 3. (a.m.tebukonazol) Folicur 250 EW 0,75 l/ha, Akord WG 0,75 kg/ha
 4. (a.m.iprodion+tiofanat-metil) Kubik plus 2 l/ha
 5. (a.m. difenkonazol) Sekvenca 0,2 l/ha

Višnja

– ako se nalazi u fenofazi: 61-65 BBCH: od početka cvetanja (oko 10% cvetova otvoreno), do punog cvetanja: najmanje 50% cvetova otvoreno

Preparati:

 1. (a.m.ciprodinil) Chorus 50 WG 0,03-0,05 %, Ciprodex 0,05%
 2. (a.m.prohloraz manganhlorid)  Octave 0,04%
 3. (a.m.tebukonazol) Folicur 250 EW 0,75 l/ha, Akord WG 0,75 kg/ha
 4. (a.m.iprodion+tiofanat-metil) Kubik plus 2 l/ha
 5. (a.m. difenkonazol) Sekvenca 0,2 l/ha
 6. (a.m.boskalid + piraklostrobin) Signum 0,06-0,075%
 7. (a.m. iprodion) Dional 500 SC 0,15%

izvor: pisvojvodina.com

Sušenje mladica u cvatnji (Monilia laxa)

Simptomi:

Sušenje mladica manifestira se u cvatnji i odmah iza cvatnje. Mladica procvate, ali tada veći ili manji broj cvjetova počinje naglo smeđiti, sušiti se i propadati . Mladica se osuši Mnogi ljudi ne znajući za uzrok svode to na hladnoću ili mraz. Međutim, ako se radi o mrazu, onda se suše svi cvjetovi jedne voćke, a u ovom slučaju se suše samo cvjetovi na pojedinim mladicama.

Broj tako osušenih mladica s cvjetovima na stablu može biti velik, pa čitava voćka ima žalostan izgled jer je zahvaćena u punoj cvatnji.  Roda naravno nema.

Biologija: Gljiva prezimljuje u zaraženim suhim granama na kojima u proljeće nastaju ležišta konidija i u takozvanim mumijama  Osim grančica i mumija na stablu mogući je razvoj i iz ostavljenog i trulog voća ispod stabala u proljeće. Nastaju apoteciji koji daju askuse, a oni oslobađaju askospore i konidije vrše primarnu zarazu. Konidije iz zaraženih grančica i mumija nastaju puno češće nego askospore. Te konidije inficiraju u cvatnji mladicu preko cvjetnih organa. Izuzetno do infekcije može doći i ranije dok je cvijet još zatvoren, a i kasnije kada se plodovi zametnu. Za to moraju vladati posebni uvjeti i oni su rijetkost dok je infekcija kroz cvijet najčešća. Konidije gljive prodiru kličnom cijevi u unutrašnjost cvijeta putem latica ili prašnika. Većinom preko cvjetne njuške. Micelij nastavlja rastom i ulazi u cvjetnu stapku te poslije u mladicu. Izlučujući toksine u mladici, gljiva uzrokuje naglo sušenje mladice i to već u završetku cvatnje.

Monilija laxa

Ako se cvatnja oduži, ili ako se dogodi da se dio cvjetova na stablu naknadno otvori, moguća je i sekundarna infekcija s ocvalih i osušenih cvjetova na nove tek procvale, ali samo putem konidija. Na odumrlim cvjetovima i mladicama se za vlažnog vremena obilno razviju jastučići konidija sive boje. Jastučići kod M. fructigene su više žućkasti. Konidije se stvaraju u velikom broju pa je tako i moguća jaka zaraza mladica u cvatnji i kasnije, odraslih plodova.

Najkritičnije je upravo razdoblje cvatnje i kišovito i prohladno vrijeme s velikom količinom vlage u to doba. Kada voćka prođe fazu cvatnje i plodovi malo narastu, nema više mogućnosti prodora gljive u mladicu. Tek kasnije kada su plodovi već veliki dolazi opet do infekcije, ali je posljedica samo trulež ploda  Od takve infekcije nastaju mumije.

Ako su suhi i povoljni uvjeti u vrijeme cvatnje ne dolazi do zaraze i te godine nema sušenja mladica. No, u slučaju uzastopnog ponavljanja kišovitog vremena više godina u vrijeme cvatnje, stradaju mladice, javlja se smolotok  i voćka se polagano slabi i suši. To se najčešće događa kod breskve, kajsije i višnje, a daleko slabije je izraženo kod trešnje i šljive.

Zaštita:

Zaštita je najvažnija za breskve i višnje kod kojih neke sorte jako stradavaju od te bolesti. Većina sorata je osjetljiva na tu bolest, posebno u intenzivnim nasadima. Maraska npr. često stradava od te bolesti.

Prvi dio zaštite se odnosi isključivo na preventivne mjere suzbijanja, budući da bolest nije lako suzbiti, posebno ne u kišnim uvjetima i još k tome pogoditi pravu podfenofazu cvatnje prilikom tretiranja.

Potrebno je odstraniti sve suhe i polusuhe grančice s koštičavih voćaka. čak i grane. Odstraniti i do 20 cm ispod suhog dijela jer gljiva ide dosta duboko u drvo. Koštičave voćke se mogu rezati u vegetaciji, tako da ne bi to trebalo ostavljati za proljetnu rezidbu, već za ljetnu.

Obavezno se moraju skinuti i spaliti ili zakopati sve mumije ostale na drvetu. Također ispod voćaka bi bilo dobro počistiti teren od mogućih ostataka voća.

izvor : vinogradarstvo.hr

Pročitaj i ...

šljivina osa šljiva plamenjača rogač šljive

Rogač šljive izaziva gljiva posle precvetavanja

Posle precvetavanja šljive nastavlja se borba protiv štetnika - rogač šljive.