Tuesday 23.04.2019.
Najnovije vesti
Početna » konkursi » Pravilnik o upisu u Registar poljogazdinstava – UAP

Pravilnik o upisu u Registar poljogazdinstava – UAP

Pravilnik o upisu u Registar poljogazdinstava – Nova promena pri prijavljivanju gazdinstava. Ove godine se MORA obnoviti registracija u periodu od 1. marta do 30. aprila 2019. godine. Prijavljuju se sve površine koje se obrađuju – bez razlike. Za tačnost podataka odgovara podnosilac zahteva.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva. Poslednjim izmenama koje su objavljene u ,,Službenom glasniku RS“ od 21. decembra 2018. godine, propisan je obavezan upis svih katastarskih parcela na kojima se obavlja poljoprivredna proizvodnja. Naime, kako je upis u Registar dobrovoljan, u praksi je primećeno da pojedina poljoprivredna gazdinstva ne prijavljuju sve parcele na kojima obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, u cilju formalnog ispunjenja uslova za ostvarivanje prava na podsticaje vezanih za površinu poljoprivrednog zemljišta. Kako bi se izbegla mogućnost navedenih zloupotreba ostvarivanja prava na subvencije, a istovremeno poboljšala tačnost i potpunost Registra poljoprivrednih gazdinstava, registracija ostaje dobrovoljna, s tim da ako se odluče za upis, poljoprivrednici moraju prijaviti sve katastarske parcele na kojima obavljaju poljoprivrednu proizvodnju.

Zatim, kao reakcija na podizanje sve većih zasada pojedinih specifičnih kultura, izvršena je dopuna Šifarnika biljne proizvodnje kojom se predviđa razdvajanje registracije površina pod borovnicama od površina po ostalim jagodastim voćem (ribizla, ogrozd, brusnica,aronija i dr.;), kao i uvođenje upisa proizvodnje ostalog jabučastog voća (oskoruša, jarebika i dr), ostalog koštičavog voća (marela, trnjina i dr), manje zastupljenog voća (šipurak, dren, glog, dud, zova i dr.), citrusa (agruma), južnog, tropskog, suptropskog i egzotičnog voća (smokve, kivi, nar, banane, limun, pomorandže, mandarine i dr.). Time se postiže precizniji pregled komercijalne proizvodnje voćarskih kultura i omogućava ostvarivanje prava na podsticaje i za ovu proizvodnju.

Pravilnik o upisu u Registar poljogazdinstava

Najzad, izvršene su i pravno-tehničke izmene vezane za promenu naziva Ministarstva poljoprivrede, te forme negativne odluke povodom zahteva za podsticaje koje podnese nosilac poljoprivrednog gazdinstva koje se nalazi u pasivnom statusu.

Naročito treba obratiti pažnju na to da se posle dve godine bez obaveze obnove registracije u Registru poljoprivrednih gazdinstava, ove godine ona ponovo mora izvršiti u periodu od 1. marta do 30. aprila 2019. godine. Obnova registracije se vrši dostvaljem propisanih obrazaca sa podacima o gazdinstvu i biljnoj i stočarskoj proizvodnji nadležnim područnim jedinicima Uprave za trezor prema mestu prebivališta nosioca poljoprivrednog gazdinstva.

Takođe, treba napomenuti da za tačnost podataka odgovara podnosilac zahteva. Dakle, ako u toku godine dođe do promene prijavljenih podataka, kako statusne prirode, tako i onih vezanih za površine, biljne kulture ili vrstu stoke, poljoprivrednici su dužni da iste prijave u roku od 30 dana od nastanka promene. Ako se utvrdi da poljoprivredno gazdinstvo nije prijavilo sve parcele na kojima obavlja poljoprivrednu proizvodnju, ili da faktičko stanje na terenu ne odgovara podacima upisanim u Registar, uključujući vrstu biljne proizvodnje, odnosno ako se utvrdi da su prijavljeni neistiniti podaci u zahtevu za upis u Registar, obnovu registracije ili zahtevu za korišćenje podsticaja, poljoprivrednom gazdinstvu se rešenjem utvrđuje pasivni status u Registru. Za vreme trajanja pasivnog statusa poljoprivredno gazdinstvo ne može koristiti propisane podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

izvor: UAP

foto pixabay.com

Pravilnik o upisu u Registar

Pročitaj i ...

silosi oprema kukuruz u zrnu razvoj poljoprivrede sačuvajte rod skladišta silos zagrevanje

IPARD konkurs Treći poziv , više od 3 milijarde dinara

IPARD konkurs – novi poziv poljoprivrednicima da učestvuju na koknkursu IPARD – a za izgradnju …