Najnovije vesti
Početna » konkursi » Podsticaji za investicije u preradi mesa, mleka, voća,vina…

Podsticaji za investicije u preradi mesa, mleka, voća,vina…

Nova mera Ministarstva poljoprivrede – podsticaji za investicije u vrednosti do 5 miliona dinara tokom jedne kalendarske godine (podsticaj je 50% vrednosti investicije). Mogu konkurisati preduzetnici, privredna društva i zemljoradničke zadruge.

Pravilnikom se bliže propisuju vrste podsticaja programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti. Oni obuhvataju podršku za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, voća, povrća, vina, piva i jakih alkoholnih pića, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrasci zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku podsticaja.

Podsticaji obuhvataju:

1) programe za investicije u preradu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru mleka

2) programe za investicije u preradu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru mesa

3) programe za investicije u proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića

4) programe za investicije u preradu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru voća i povrća

Podsticaji za investicije

Precizniji podaci o prihvatljivim investicijama mogu se naći u tabelama koje su sastavni deo ovog Pravilnika.

Podrška gore navedenim programima odnosi se i na marketing koji obuhvata nabavku kontrolnih markica za mleko, odnosno meso, u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita geografskog porekla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, kao i nabavku evidencionih markica za obeležavanje vina sa oznakom geografskog porekla u skladu sa propisima kojima se uređuje vino.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

  • preduzetnik;
  • privredno društvo;
  • zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.

Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u opremu u objektima za preradu mleka, mesa, voća, povrća, vina, piva i jakih alkoholnih pića, koji se objavljuje na zvaničnoj internet stranici ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, odnosno na zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje za marketing u sektoru prerade mleka i mesa i marketing u sektoru vina pokreće se podnošenjem zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja, za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 1. januara do 30. septembra tekuće godine.

U skladu sa uredbom kojom se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini, podsticaji se utvrđuju u u iznosu od 50% od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65% od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 5.000.000 dinara.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, vina, piva i jakih alkoholnih pića („Službeni glasnik RS”, br. 78/18 i 80/18 – ispravka). Zahtevi za ostvarivanje prava na podsticaje podneti do dana stupanja na snagu ovog pravilnika rešavaće se u skladu sa propisom koji je bio na snazi u vreme njihovog podnošenja.

izvor: UAP

Pročitaj i ...

ipard II rural ipard za mlade

Seoski turizam konkurs do 27. septembra 2019. godine

Novi konkurs za unapređenje ruralnog turizma i očuvanje starih zanata - do 27. septembra 2019.