Najnovije vesti
Početna » konkursi » Podsticaji za investicije u fizičku imovinu gazdinstva

Podsticaji za investicije u fizičku imovinu gazdinstva

Podsticaji za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura
Pravo na podsticaje ostvaruju lica upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to :

1.Fizičko lice,
2.Preduzetnik,
3.Privredno društvo
4.Zemljoradnička zadruga

Lica ostvaruju pravo na podsticaje ako:
-Ako je u potpunosti realizovalo investicije za koje podnosi zahtev u periodu od 1.januara godine u
kojoj se podnosi zahtev
-Da je vrednost investicije za koju se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje jednaka ili
veća od 100.000 din.
-Da je iznos pojedinačnog računa jednak ili veći od 50.000 din,i ako je iznos za svaku pojedinačnu
investiciju iz tabele, jednak ili veći od 50.000 din.
-Da je izmirilo obaveze po osnovu javnih prihoda i da ne koristi podsticaje po nekom drugom
osnovu.

Podsticaji za investicije  

Posebni uslovi za ostvarivanje prava :
U registru ima upisano poljoprivredno zemljištepod proizvodnjom odgovarajućih kultura ,i to
površine:
1. Do 0,5ha povrća,voća ili cveća u zaštićenom prostoru
2. Do 2ha jagodastog voća odnosno do 5ha ostalog voća,
3. Od 0,2 do 100ha grožđa,
4. Do 3ha povrća na otvorenom polju,
5. Od 0,1 do 50ha cveća na otvorenom polju,
6. Do 50ha aromatičnog i lekovitog bilja,
7. Do 50ha žitarica,industrijskog i krmnog bilja.
Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na podsticaje:
1.Račun za nabavku predmetne investicije,
2.Otpremnica za nabavku predmetne investicije
3.Dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije,
4.Garantni list za predmetnu investiciju,
5.Uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda,izdato od nadležne poreske
uprave,
6.Uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda ,izdato od nadležnog organa
jedinice lokalne samouprave,
7.Potvrdu nadležnog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom
osnovu,
Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 50% vrednosti predmetne investicije bez uračunatog PDVa, najviši ukupni iznos podsticaja koje korisnik može da ostvari je 1.500.000 din,u toku jedne
kalendarske godine.
Zahtevi se podnose do 17.septembra 2018.god.

Dipl.inž AE Zoran Starinac

foto pixabay.com

Podsticaji za investicije u fizičku imovinu 

Pročitaj i ...

konkurs za mlade podsticaji mladima mladi u poljoprivredi

Mladi poljoprivrednici – bespovratno do 1.500.000 dinara

Šansa da mladi poljoprivrednici započnu svoj projekat na selu. Do milion i po dinara - bespovratno.