Najnovije vesti
Početna » IPARD » IPARD program – ko može da konkuriše ?

IPARD program – ko može da konkuriše ?

IPARD program je instrument za pred pristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja za programski period 2014 do 2020. godine – dostizanje evropskih standarda i podizanje konkurentnosti. Mere IPARD program su:

 1. – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava
 2. – Investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i ribarskih proizvoda
 3. – Investicije u diversifikaciju aktivnosti i razvoj biznisa na gazdinstvu
 4. – Tehnička pomoć

  Ko može da konkuriše za sredstva?

Krajnji korisnici su

 • poljoprivredna gazdinstva u aktivnom statusu upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava:
 • •fizička lica (uključujući preduzetnike)
 • • pravna lica sa manje od 25% kapitala ili glasačkih prava u posedu organa javne vlasti  
 • IPARD program – ko može da konkuriše ?

  Korisnici treba da:

 1. – Potencijalni korisnik mora da dokaže ekonomsku održivost gazdinstva kroz biznis plan.
 2. – Za investicije preko 50.000 eura neophodan je kompletan biznis plan u skladu sa formom   pripremljenom od strane IPARD Agencije;
 3. Za investicije ispod 50.000 eura potrebna je pojednostavljena verzija biznis plana.
 4. – Samo investicije nastale nakon potpisivanja ugovora mogu da budu plaćene, osim studija izvodljivosti i drugih konsultantskih troškova vezanih za pripremu aplikacije;
 5. – Korisnik je obavezan da u periodu od 5 godina nakon konačne isplate koristi investiciju u svrhu za koju je namenjena, bez suštinskih izmena;
 6. – Korisnici treba da dokažu svoja iskustva i znanja u oblasti poljoprivrede kroz:  Završenu srednju školu u oblasti poljoprivrede;  Iskustvo u poljoprivredi od najmanje tri godine (dokazuje se kroz upis u RPG); Završen fakultet;   Završenu srednju školu i pisanu izjavu da će pohađati najmanje 50 časova obuke iz oblasti za koju konkuriše u IPARD programu.
 7. – Dokažu da nemaju neizmirene poreze i doprinose, ni bilo kakve druge neplaćene obaveze prema državnim i organima lokalne samouprave u trenutku podnošenja prijave.
 8.   – Pošalju potpisanu izjavu da nisu aplicirali za isto ulaganje kod drugih EU i/ili državnih fondova; u slučaju podnošenja zahteva za investicije kroz IPARD, korisnik mora da izmiri sve dospele obaveze po ranije odobrenim investicijama finansiranih od strane MPZŽS.
 9. -U slučaju kada korisnik nije vlasnik imanja ili zemljišta gde će se investicija vršiti, mora da podnese ugovor o zakupu koji pokriva period od najmanje 5 godina od dana konačne isplate.

 Specifični kriterijumi po sektorima;

    Proizvodnja mleka:  Poljoprivredna gazdinstva sa 20 do 300 krava i  Poljoprivredna gazdinstva sa preko 300 krava

 1. –  Investicije u izgradnju/rekonstrukciju i/ili u opremu:
 2. – štale za krave, uključujući opremu za objekte za proizvodnju mleka, opremu za mužu, opremu za hlađenje mleka i skladišne objekte na gazdinstvu, u objekte i opremu za upravljanje otpadom skladišne kapacitete za stajnjak
 3. – Investicije u poljoprivrednu mehanizaciju (uključujući traktore do 100 kW) i opremu;
 4. – Investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (na farmi)

  Proizvodnja mesa:   Poljoprivredna gazdinstva sa 20 do 1.000 goveda, 150 do 1.000 ovaca ili koza, 100 do 10.000 svinja, 4.000 do 50.000 brojlera   Poljoprivredna gazdinstva sa preko 1.000 goveda, ovaca ili koza, preko 10.000 svinja, preko 5.000 pilića (50.000 brojlera) po turnusu

IPARD program – ko može da konkuriše ?

Ostali usevi (žitarice, uljarice, šećerna repa):

 1. Poljoprivredna gazdinstva sa 2 do 50 ha zemljišta pod usevima:
 2. Poljoprivredna gazdinstva sa 50 do 100 ha zemljišta pod usevima:
 3. Poljoprivredna gazdinstva preko 100 ha zemljišta pod usevima:
 4. Proizvodnja voća i povrća:
 5. Poljoprivredna gazdinstva sa 2-20 ha jagodičastog voća i 5-100 ha drugog voća: 

 Kupovina traktora (uključujući traktore do 100kW), mašine i oprema;

 • – Izgradnja/proširenje/renoviranje/modernizacija plastenika ili staklenika, kao i nabavka opreme i/ili materijala za proizvodnju voća, cveća i rasada;
 • –  Investicije u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili u opremu za objekte za skladištenje voća; uključujuči ULO hladnjače;
 • -Investicije u sisteme za zaštitu voćnjaka od grada (uključujući računarsku opremu);
 • -Ulaganje u sisteme za navodnjavanje koriste?i: podzemne vode (voda iz izvora ili vrela), i površinske vode (povlačenja iz reka, jezera i akumulacija), uključujući pumpe, cevi, ventile i prskalice.
 • Poljoprivredna gazdinstva sa 500-10.000m² plastenika/staklenika, ili 0,5–50 ha otvorenog prostora za proizvodnju povrća: 
 • Kupovina traktora (uključujući traktore do 100kW), mašine i oprema;
 • Izgradnja/proširenje/renoviranje/modernizacija plastenika ili staklenika, kao i nabavka opreme i/ili materijala za proizvodnju voća, cveća i rasada;
 • Investicije u sisteme za navodnjavanje (otvoreno polje) povrća koristeći podzemne i površinske vode;
 • Investicije u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili u opremu za objekte za skladištenje voća; uključujući ULO hladnjače;
 • Izgradnja sistema za navodnjavanje, uključujući pumpe, cevi, ventile i prskalice.

  Milena Zafirović Stojanović, dipl. ing.

foto pixabay.com

IPARD program

Pročitaj i ...

ipard II

IPARD II izrada biznis plana uslov refundacije

IPARD II – Biznis plan za IPARD II program RS – Evropska komisija je 20. …