Najnovije vesti
Početna » IPARD » IPARD iskustva Poljske za nauk Srbije

IPARD iskustva Poljske za nauk Srbije

ipardIPARD iskustva Poljske  – Tranzicioni period u poljoprivredi dugo traje, entuzijazam I energija  srpskog seljaka  opada, sredstva iz  IPARD  programa namenjena poljoprivredi I ruralnom razvoju još uvek se ne koriste. Motiv za nove korake na putu ka EU mogu biti iskustva Poljske, zemlje u kojoj su poljoprivredni proizvodjači bili najveći znak pitanja na referendumu  za ulazak u EU, a sada su najveći zagovornici procesa integracija.

U slučaju Poljske počeci na planu evropskih integracija su  bili teški, a reforme “brutalne i šokatne za obične ljude” . Poljska je najbolji primer zemlje, u centralnoj i istočnoj Evropi, koja je na pravi način ušla u proces integracija, preduzela teške reforme i opredelila se za jačanje kapaciteta za korišćenje evropskih predpristupnih fondova, što je veoma važno, ne samo zbog unapređenja  različitih segmenata društva, već i zbog  pripreme za korišćenje evropskih fondova  I znatno većih sredstava posle ulaska u  punopravno članstvo .

IPARD iskustva Poljske za nauk Srbije

Poljska je poznata po dobroj  iskorišćenosti pretpristupnih fondova za razvoj poljoprivrede I ruralni razvoj,  zbog čega joj je Evropska komisija dodelila i dodatna sredstva. Svojevremena iskorišćenost tih sredstava u Poljskoj  je  bila “107%”, a Evropska komisija, pošto je videla da Poljska efikasno koristi fondove, dodelila je  dodatnih 140 miliona evra. Iskustva Poljske upućuju na značaj  dobre pripreme za korišćenje predpristupnih fondova EU, jer Briselu  su važne procedure i ne pomažu poznanstva.Brisel je birokratija I procedura, loše pripremljeni zahtevi biće ,,bačeni u smeće’’, sredstva se moraju vratiti  ako dobro nije uradjen obračun dotacije. Na početku je novac u Poljskoj deljen regionima koji su predlagali projekte, o kojima je zatim odlučivala centralna vlast, ali je na taj način delom odlučivanje prebačeno i na niže nivoe. Iznosi su bili zanemarljivi, ali stečeno iskustvo dragoceno. Poljski poljoprivrednici, bez obzira na to koliko su obrazovni, javljali su se specijalizovanim agencijama za pomoć prilikom popunjavanja zahteva za dobijanje sredstava. Bili su uspešni jer su imali energiju I odlučnost običnih ljudi koji su shvatili da će ispunjavanjem teških proceduralnih uslova ,,novac pasti s neba”. Poljska je, takođe, imala stručnjake u administraciji koji su poznavali komplikovane procedure apliciranja za sredstva EU.

IPARD iskustva Poljske

Za Srbiju  je važno da ima predvidivu poljoprivrednu politiku, da poljoprivrednici  znaju kakva će biti i da baziraju investicione odluke na tome, a proces prilagodjavanja je težak, benefiti se ne mogu osetiti ni odmah po ulasku u EU. Poljska je ušla u EU 2004. godine I prema zvaničnim statistikama BDP je u 2013. bio dva puta veći nego 2003. godine, tj. njena ekonomija je rasla za 49% u desetogodišnjem periodu. U Poljskoj ističu da bez perspektive članstva u EU ta zemlja ne bi bila u stanju da završi ekonomsku  transformaciju iz devedesetih. Perspektiva članstva  bila je kjučni faktor motivacije tokom post-komunističkog perioda. Taj cilj je odredio pravac transformacije. Veoma radikalna I izuzetno bolna ,, šok terapija” dovela je danas Poljsku  dotle da nešto što je skupo platila, sada se vraća. U budžetu EU za 2014-20. Poljska je obezbedila 82 milijarde evra ili četvrtinu svih sredstava EU iz kohezionih fondova.

Srpskoj poljoprivredi  Poljska nudi dobro iskustvo koje treba iskoristiti. Perspektiva članstva kao faktor motivacije trebalo bi da podigne entuzijazam I energiju naših poljoprivrednih proizvodjača za nove korake na putu ka EU, jer Brisel ne definiše  budućnost srpske poljoprivrede, već kao partner ukazuje na najbolje mogu?nosti.       

                                                                                                  Zorica Zdravković,dipl.inž.

foto pixabay.com

Pročitaj i ...

pdv u pravilnik o ipard program ipard na čekanju ipard izrada ipard II poljoprivreda zahteva razvoj poljoprivrede podsticaji ipard javni poziv

IPARD izrada biznis plana, potrebni parametri

IPARD je šansa da dobijete 60% troškova povrate i tako ćete kupiti traktor za višestruko manje novca.