Wednesday 21.08.2019.
Najnovije vesti
Početna » Konkursi » Podsticaji za stočarstvo i preradu mleka i mesa – AP Vojvodina

Podsticaji za stočarstvo i preradu mleka i mesa – AP Vojvodina

Još jedna dobra vest za stočare u AP Vojvodini – to su podsticaji za stočarstvo, novi konkurs u ukupnoj vrednosti do 20 miliona dinara. Maksimalni iznos je 2 miliona, minimalni iznos 200.000 dinara. Priznaju se samo investicije započete posle 1. januara 2019. godine. Sufinansira se do 50% troškova (izuzetno 60%).

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu mleka i mesa na gazdinstvima u AP Vojvodini 2019. godini.

Cilj konkursa je poboljšanje kvaliteta mleka i mesa, povećanje stočnog fonda, uposlenost članova domaćinstava koja se bave stočarskom proizvodnjom, proširenje asortimana novim proizvodima, brendiranje proizvoda i povećanje životnog standarda na selu.

Predmet konkursa je sufinansiranje potrebne nove opreme u oblasti proizvodnje i prerade mesa i mleka.

VISINA I NAMENA PODSTICAJNIH SREDSTAVA:

Za realizaciju Konkursa predviđen je ukupan iznos do 20.000.000,00 dinara. Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od prihvatljivih troškova investicije. Za podnosioce prijava: žene preduzetnice i žene osnivačice pravnog lica, preduzetnike i pravna lica čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina, bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60 % od ukupnih prihvatljivih troškova investicije. Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV)

U slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 50% od prihvatljivih troškova investicije. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2.000.000,00 dinara, odnosno 2.200.000,00 dinara za podnosioce prijava: žene preduzetnice i žene osnivačice pravnog lica, preduzetnike i pravna lica čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 200.000,00 dinara, odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 400.000,00 dinara.

Podsticaji za stočarstvo

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2019. godine. Sufinansiraće se sledeće investicije:

Sektor mleko:

• Nabavka opreme za uzorkovanje, prijem, preradu, punjenje i pakovanje mleka i proizvoda od mleka

Sektor meso:

• Nabavka opreme za sakupljanje, prijem, čuvanje/skladištenje (hlađenje), uklanjanje i preradu sporednih proizvoda životinjskog porekla koji nisu za ishranu ljudi
• Nabavka opreme i uređaja za rasecanje, obradu, preradu, pakovanje i označavanje mesa i usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa, mašinski separisanog mesa i proizvoda od mesa
• Nabavka opreme i uređaji za hlađenje, pasterizaciju i sterilizaciju mesa i proizvoda od mesa Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu i za jednu vrstu proizvodnje (prerada mesa ili prerada mleka).

PRAVO NA UČEŠĆE NA KONKURSU

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1. preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

2. pravno lice – privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

Više informacija  OVDE

Ili na telefon: 021/4881-852 od 10-12 časova 

Pročitaj i ...

Apsolutna kontrola mlečnosti ovaca – direktna, indirektna

Više ili manje mleka, koliko ovce daju, kolika je zarada - kontrola mlečnosti je pravi način da dobijete prave rezultate.