Saturday 20.04.2019.
Najnovije vesti
Početna » Konkursi » Konkurs investicije za zaštitne mreže,ograde… AP Vojvodina

Konkurs investicije za zaštitne mreže,ograde… AP Vojvodina

Konkurs investicije – Novi  podsticaji razvoju voćarstva, vinogradarstva i gajenju hmelja. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu AP Vojvodine je objavio novi konkurs da podstakne mlade da zasnuju savremene voćnjake, vinograde. Ukupan iznos sredstava je 190 miliona dinara. Maksimalni iznos po jednoj prijavi je 7 miliona dinara. Kada investiciju završite očekuje vas povrata 60% uloženih sredstava, dok ako ste mlađi od 40 godina, žena nosilac gazdinstva ili ste u zoni sa otežanim uslovima rada taj procenat je 70%.

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA U NABAVKU OPREME ZA ZAŠTITU OD VREMENSKIH NEPOGODA I ELEMENATA POTREBNIH ZA PODIZANJE PROIZVODNIH ZASADA VOĆAKA,VINOVE LOZE I HMELJA U 2019.GODINI

  1. CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj konkursa jeste povećanje površina zasada voća pod sistemom protivgradne zaštite kao I povećanje površina pod novim zasadima voća i vinove loze u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2019. godini.

Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke elemenata sistema za zaštitu od elementarnih nepogoda i nabavke elemenata  otrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka,vinove loze i hmelja.

  1. VISINA I NAMENA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Za realizaciju Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka,vinove loze i hmelja u 2019.godini predviđen je ukupan iznos do 190.000.00,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od prihvatljivih troškova investicije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača I ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije).

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV). Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 7.000.000,00 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 76.800,00 dinara, odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 128.000,00 dinara bez PDV-a.

Pokrajinski sekretarijat putem svog nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu –NULTA KONTROLA.

NULTOM KONTROLOM se smatra utvrđivanje zatečenog činjeničnog stanja na terenu. Investicije započete pre nulte kontrole se ne prihvataju.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2019. godine, kao i one prijave za koje  je podnet zahtev za nultu kontrolu počev od obaveštenja 30.11.2018.godine.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za sledeće:

1.1. Nabavku elemenata sistema za protivgradnu zaštitu s naslonom Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 800.000,00 dinara. U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina– maksimalni iznos podrške je do 880.000,00 dinara po hektaru.

1.2.Nabavka elemenata sistema za protivgradnu zaštitu (bez naslona – stubova) Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 480.000,00 dinara. U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina– maksimalni iznos podrške jeste do 530.000,00 dinara po hektaru.

  1. Nabavka stubova za podizanje zasada

2.1. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 330.000,00 dinara. U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina– maksimalni iznos podrške je do 363.000,00 dinara po hektaru.

2.2. Nabavka stubova za podizanje zasada hmelja

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 500.000,00 dinara. U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice, preduzetnik i  pravno lice, čije je azdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina–– maksimalni iznos podrške je do 550.000,00 dinara po hektaru

Više informacija možene pročitati OVDE.

Pročitaj i ...

tolerancija na stres gusta sadnja kruska hloroza nerodnost podloge za krušku kruškina buva oplodnja voćaka

Kruškina buva vreme je za tretman koji čuva voćnjak

Osobine štetočine – Kruškina buva liči na cikade. Tokom leta su narandžaste, a tamnije što …