Wednesday 23.10.2019.
Najnovije vesti
Početna » JABUKA » Čađava krastavost jabuke i kruške prouzrokuje velike štete

Čađava krastavost jabuke i kruške prouzrokuje velike štete

kruska
Čađava krastavost

Posle padavina nastaju povoljni uslovi za bolest čađava krastavost jabuke i kruške. Prouzrokovač ove bolesti je fitopatogena gljiva Venturia inaequalis. Ovaj patogen se razvija na listu, cvetu i plodu. Održava se u opalom lišću i početkom vegetacije askospore se sa prvim kišama oslobađaju i raznose putem vetra. Pri temperaturi od 20-25 C dovoljno je da list bude vlažan 9 sati da bi došlo do primarne infekcije, a ovaj patogen se kasnije širi sa zaraženih na zdrave biljne organe tokom vegetacije putem drugog tipa spora (konidije).

Simptomi se mogu javiti i na najmlađim listovima, usled čega se oni suše i propadaju, a isto se dešava i sa cvetovima ukoliko dodje do infekcije.

Ovo oboljenje se karakteriše svetlo smeđim i maslinasto mrkim pegama na listu.

Zaraza ploda može da nastupi od zametanja do berbe. Infekcija mladih plodova je naročito štetna, pošto se oni deformišu i javljaju se karakteristične kraste po njima.

Dipl. ing. voćarstva i vinogradarstva

Biljana Milosavljević

Čađava krastavost jabuke i kruške prouzrokuje velike štete

Čađava krastavost je ekonomski značajno oboljenje kruške. U jačem intenzitetu se javlja u područjima sa obilnim padavinama tokom leta. V. pyrina parazitira samo na krušci.

Simptomi su prisutni na svim zeljastim organima. Na listovima, pege su mrke i okrugle i obrazuju se i sa lica i sa naličja. Rane infekcije obično prouzrokuju opadanje lišća. Na mladim plodovima pege se prvo pojavljuju u predelu čašice a kasnije zahvataju i ostale delove ploda. Plodovi zaraženi po zametanju opadaju a kasnija zaraza prouzrokuje deformacije ploda. Tkivo obično puca u okviru pega i tu se naseljavaju sekundarni paraziti. Na mladarima se formiraju prištići koji pucaju i formiraju se rak rane ali parazit ne prodire duboko u tkivo.

Biologija: Parazit se tokom zime održava u prezimelom lišću i u rak ranama. Askospore sazrevaju u rano proleće. Najveći broj askospora sazreva u vreme cvetanja, mada period izbacivanja traje znatno duže, 6-8 nedelja. Dužina vlaženja lišća i temperatura potrebnih za ostvarenje infekcije slični su kao kod V. inequalis. Prema ovom parazitu uglavnom su osetljive skoro sve komercijalne sorte krušaka.

Suzbijanje: Uglavnom se koriste fungicidi koji se koriste i za zaštitu jabuke, vodeći računa da su neki od njih fitotoksični za pojedine sorte krušaka. Preventivnu zaštitu treba početi od faze zelenog vrha pupoljka i ponavljati u intervalu 7-10 dana. Ukoliko se infekcija već ostvarila koristiti preparate sa kurativnim dejstvom najkasnije 4 dana posle ostvarivanja infekcije.

dipl.ing.Ružica Đukić

PSSS Jagodina

Preporuka PIS Vojvodina

Padavine će stvoriti povoljne uslove za infekciju od strane gljive prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina). U cilju zaštite plodova i listova neophodna je primena fungicida Antracol WP 70 (propineb) u koncentraciji 0,2%.

Tretman odraditi pre najavljenih padavina.

Pročitaj i ...

nevreme srbija izvoz gorka radovi đubrivo savetovanje voćara jabuke njihovo čuvanje jabuke u svetu jabuka rano

Jabuke u skladištu – scald nanosi štete

Jabuka je obrana ili se bere, u skladištu morate obratiti pažnju na scald - pojavu koja nanosi velike štete.