Saturday 20.04.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Izostanak mleka kod suprasnih krmača

Izostanak mleka kod suprasnih krmača

Izostanak mleka – Izostanak lučenja mleka i smanjenje količine mleka je veliki problem kod uzgoja svinja.

U normalnim uslovima lučenje mleka počinje neposredno pred ili tokom samog prašenja. Ponekad iz nepoznatih razloga kod nekih krmača lučenje mleka posle prašenja izostane. Potpuni izostanak lučenja mleka se ne može povezati sa strukturom, kvalitetom i količinom hrane. Ova pojava je rezultat hormonskog poremećaja i on se može korigovati davanjem oksitoksina.

Iskustva o upotrebi ovog hormona su različita. Smanjena količina mleka ili takozvana hipoglikemija javlja se mnogo češće. Ova pojava može biti posledica MMA sindroma (mastitis, metritis, aealakcija) pri čemu već krajem prve nedelje količina mleka opada, prasad naglo slabe usled gladi, i ubrzo dolazi do velikih gubitaka. Ovaj problem se uspešno sanira ako se blagovremeno otkrije. Veoma je važna kontrola telesne temperature krmača u prva tri dana po prašenju kao i brza veterinarska intervencija koja podrazumeva ispiranje materice i antibiotičku terapiju. Ako se zakasni sa intervencijom ona ima ograničen efekat.

 PREMIKS ZA DOJNE KRMAČE 215-19

Vredna kombinacija vitamina i biološki aktivnih materija, povećava otpornost i potpomaže proces razmene materija i doprinosi na sledeći način:

  • Visoka mlečnost krmača
  • Vidljivi znaci estrusa
  • Podstiče apetit i konzumaciju hrane
  • Više dobijene prasadi godišnje
  • Konzumacija velikih količina hrane
  • Smanjeni gubici telesne mase

Izostanak mleka kod suprasnih krmača

Drugi razlog smanjene mlečnosti (ne i njenog izostanka) koja se ne manifestuje u ovako drastičnoj i brzoj formi, posledica je neadekvatne ishrane u prethodnoj fazi suprasnosti i u toku laktacije. Na ovu pojavu može uticati i naglo smanjenje konzumacije hrane u laktaciji, zatim nizak nivo proteina kao i mali sadržaj nekih vitamina. Visoka temperatura u prasilištu takođe može prouzrokovati opadanje mlečnosti krmače.

Dragan Gunjak, dipl.inž.

ISV je firma koja obuhvata sve segmente savremenog stočarstva i svojim partnerima – proizvođačima obezbeđuju: visokokvalitetnu stočnu hranu, najmoderniju tehnologiju i stručne savete za uspešnu i profitabilnu proizvodnju.

Uostalom, ISV je INOVACIJA, STRUČNOST, VIZIJA!

Otmara Majera br. 20, 24000 Subotica,  Tel/fax: +381 24 410 0027

www.isv.rs               e-mail: office@isv.rs

Pročitaj i ...

ispaša

ISPAŠA tokom sezone i električni čuvar

Proleće je vreme kada kreće ispaša na obroncima planina.