Saturday 20.04.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Integralna zaštita biljaka od štetočina i parazita

Integralna zaštita biljaka od štetočina i parazita

Integralna zaštita biljaka od štetočina i parazita (Integrated Pest Managament- IPM) je sistem zaštite koji se zasniva na dobrom poznavanju biljaka domaćina, štetnih organizama i njihove interakcije sa uslovima spoljašnje sredine.

Vrši se procena rizika od pojave bolesti i šteta koje izazivaju, primena svih mera kontrole, preventivne mere zaštite, često označene kao dobra poljoprivredna praksa. Primena bioloških i hemijskih mera u cilju ostvarenja optimalnih prinosa uz minimalni ekonomski rizik. Cilj integralne poljoprivredne proizvodnje je proizvodnja zdravstveno bezbedne hrane i očuvanje životne sredine.

Integralna zaštita biljaka od štetočina i parazita

Sistem integralne zaštite je fleksibilan, dinamičan sistem zaštite koji je baziran na 6 osnovnih komponenti:

1.) Prihvatljiv nivo prisustva štetnih organizama: akcenat je na njihovoj kontroli, a ne na potpunom iskorenjavanju, što je često i nemoguće. Određuje se kritični nivo prisustva štetnog organizma tzv. prag štetnosti i nakon prekoračenja istog sprovodi se tretman sredstvima za zaštitu bilja.

2.) Primena preventivnih mera suzbijanja bolesti: izbor sortimenta koji odgovara lokalnim uslovima, gajenje otpornih sorti, korišćenje zdravog semena i sadnog materijala, sprovođenje adekvatnih karantinskih mera u sprečavanju unošenja i širenja novih štetnih organizama u nezaražena područja, obezbeđivanje prostorne izolacije, iskorenjavanja prelaznih i alternativnih domaćina.

3.) Praćenje prisustva štetnih organizama vizuelnim pregledima: hvatanjem spora i insekata i pouzdanoj identifikaciji štetnih organizama.

4.) Sprovođenje odgovarajućih agrotehničkih i mehaničkih mera u eliminisanju izvora infekcije i kontroli štetnih organizama: izbor i obrada zemljišta, izbalansirana ishrana, navodnjavanje, plodored, vreme, način i dubina setve, vreme žetve i berbe, uništavanje biljnih ostataka…

5.) Korišćenje bioloških mera borbe, korisnih insekata, bioloških insekticida

6.) Odgovorna upotreba pesticida: kada je to neophodno i u prvom momentu kada je njihovo suzbijanje najefikasnije.

Obavezno je vođenje evidencije „knjige polja“ o korišćenom poljoprivrednom zemljištu, zasnovanoj biljnoj proizvodnji, primeni plodoreda, pojavi štetnih organizama i tretiranju sredstvim za zaštitu bilja.

Integralna zaštita u odnosu na konvencionalni sistem zaštite ima dosta prednosti. Primena pesticida i đubriva je ciljana i racionalna, s tim u vezi proizvodimo zdravstveno bezbedne poljoprivredne proizvode sa umanjenom količinom ili bez ostataka pesticida. Smanjuje rizik po životnu sredinu i mogućnost zagađenja vazduha, zemljišta i podzemnih voda. Primenom selektivnijih pesticida utičemo na očuvanje biodiverziteta, tj. štiti neciljane organizme i smanjuje se izloženost radnika i stanovništva pesticidima.

inž. Dinić Jelena spec. PSS Srbija

Pročitaj i ...

sušeno povrće sušenje protočna sušara

Protočna sušara dobro rešenje za mali biznis

Kako povećati prihod - rešenje Vam nudi protočna sušara firme "Agro integral".