Tuesday 18.06.2019.
Najnovije vesti
Početna » BOROVNICA » Visokožbunasta borovnica zahteva zemljište pH 4,2-4,8

Visokožbunasta borovnica zahteva zemljište pH 4,2-4,8

Visokožbunasta borovnica spada u kulture sa velikim zahtevima kada je u pitanju priprema zemljišta za sadnju. Ova voćna vrsta ima specifične zahteve u pogledu PH vrednosti , sadržaja organske materije, vlažnosti i drugih parametara sa kojima se meri proizvodna vrednost zemljišta. Učinjene greške u pripremi zemljišta pri sadnji teško se ispravljaju i imaju velike posledice. Priprema zemljišta za podizanje zasada visokožbunaste borovnice podrazumeva više agromeliorativnih mera i zahvata.

  • – Uništavanje višegodišnjih korova,
  • -Nivelisanje i ravnanje valovitih terena,
  • -Acidifikacija ili kalcifikacija zemljišta
  • -Meliorativno đubrenje,
  • -Duboko oranje (do dubine oraničnog sloja)
  • -Površinska priprema zemljišta (drljanje , tanjiranje, freziranje)

Kiselost zemljišta mora se redovno kontrolisati. Svako odstupanje pH vrednosti veoma brzo se vizuelno uočava na biljci . Borovnica najbolje rezultate postiže na zemljištima sa pH vrednosti 4,2- 4,8.
Nivelisanje i ravnanje terena podrazumeva skidanje humki , popunjavanje depresija i vododerina i nivelisanje . Obavlja se pre dubokog oranja i osnovnog (meliorativnog) đubrenja. Ova mera omogućava bolju primenu mehanizacije u obradi zemljišta, pravilnu sadnju i sprečava zadržavanje vode na neravnim površinama. Na većim površinama ravnanje terena se vrši teškom mehanizacijom, ( buldožerima , skrejperima, grejdderima). Uništavanje višegodišnjih korova podrazumeva kombinaciju intenzivnih agrotehničkih mera i upotrebu herbicida. Ovu meru treba početi 2-3 godine ranije pogotovu ako se planira proizvodnja borovnice u organskom postupku.

rezidba borovnicaZemljišne štetočine i nematode su često problem prilikom podizanja zasada. One se najefikasnije suzbijaju pravilnim izborom predkulture, a samo u nuždi i fumigacijom

Kiselost zemljišta mora se redovno kontrolisati. Svako odstupanje pH vrednosti veoma brzo se vizuelno uočava na biljci .Borovnica najbolje rezultate postiže na zemljištima sa pH vrednosti 4,2- 4,8. Reakcija zemljišta se može povećavati ili smanjivati dodavanjem fiziološki alkalnih ili kiselih djubriva . Povoljan supstrat za gajenje borovnice se dobija i dodavanjem strugotine ili iglica četinara, čime se povoljno utiče na bilans vode u zemljištu. Acidifikacija (zakišeljavanje) se postiže đubrenjem fiziološki kiselim đubrivima. U ovu svrhu u toku zimskog perioda u zemljište se najčešće unosi sulfat gvoždja (FeSO4) a u toku vegetacije, za prihranjivanje,amonijum sulfat(NH4)2SO4, zelena galica ili povećana količina azotnog djubriva-UREA, koja unešena u nekoliko navrata veoma brzo dovodi do povećanja kiselosti .

Visokožbunasta borovnica zahteva zemljište pH 4,2-4,8

Ako npr. želimo da smanjimo pH zemljišta sa 8,0 na 6,5 potrebno je da kod peskovitog zemljišta unesemo 1.300 kg/ha mlevenog sumpora, kod glinovito peskovitih 1.570 kg/ha i glinovitih 1.700 kg/ha. Kalcifikacija se vrši na ekstremno kiselim zemljištima . Za ovu meru se najčešće koriste mleveni krečnjak na lakšim , a živi (negašeni ) kreč na težim zemljištima u količinama koje zavise od veličine kiselosti. Orjentacije radi, da bi se pH vrednost povećala za 0,7, potrebno je uneti 4,0 t mlevenog krečnjaka u obliku CaCO3 na lakšim, ili oko 2,16 t kreča (negašenog) na težim zemljištima. Planirane količine za kalcifikaciju unose se u zemljište u dva do tri navrata, i to pre dubokog oranja 2/3 predvidjene količine a 1/3 neposredno pred plitko oranje. Neophodno je da se pri unošenju sredstava za kalcifikaciju unose i odgovarajuće količine organskih đubriva (stajnjak , zelenišno djubrivo).

Meliorativno đubrenje Ima za cilj da zemljište obogati osnovnim hranljivim elementima do plodnosti koja je neophodna za uspešnu proizvodnju i plodonošenje borovnice. Ako se hemijskom analizom plodnosti konstatuje nedostatak nekog od ovih elemenata ili humsa , pored stajnjaka unosi se i mineralno djubrivo .Orijentacione količine potrebnog fosfora (P2O5) u 100 grama vazdušno suve zemlje je oko 10 -12 mg. a kalijuma (K2) 20-22 mg. Ovi elementi se mogu nadoknaditi unošenjem adekvatnih đubriva i ona se unose pre oranja kada i stajnjek .

Duboko oranje izvodi se traktorima jače snage na dubini 30 cm i više,  a ima za cilj da se izvrši bolja aeracija zemljišta i uspostavljanje dobrog vodno vazdušnog režima,bolji unos stajskog i mineralnog đubriva u zonu korenovog sistema. Ovu radnju poželjno je izvesti bar mesec dana pre sadnje, a samu površinsku pripremu neposredno pred sadnju.Površinska priprema podrazumeva usitnjavanje i ravnanje površinskog sloja uzoranog zemljišta i stvaranje sitno mrvičaste strukture zemljišta kojom će se pravilno izvršiti sadnja sadnica borovnice. U zavisnosti od tipa zemljišta može se vršiti drlja?ama, tanjiračama ili frezerima.

Sadnja se obavlja u otvorene rovove ili u iskopane rupe.

Radulović Andrija dipl.inž.

PSSS Užice

foto pixabay.com

Visokožbunasta borovnica

Pročitaj i ...

visoki kvalitet pollino agrar konkurs za delta agrar skladištenje jabuka jabuke u silosi hladnjače

Silosi i hladnjače za čuvanje roda do boljih cena

Kako dobiti više za svoj trud - silosi i hladnjače za čuvanje proizvoda do viših cena.