Wednesday, 26 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Hortikultura » Zumbul prolećni vesnik novog budjenja prirode

Zumbul prolećni vesnik novog budjenja prirode

Zumbul sadimo naj?eš?e tokom jeseni. Treba biti na dubini od oko 15 cm. Prilikom sadnje lukovica voditi ra?una da lepo legnu, ?vrsto utisnite u zemlju kako ne bi ostao vazduh ispod lukovice koji kasnije može uzrokovati truljenje. Zumbul Hyacinthus je lukovi?asta biljka iz Male Azije, a poznata je u Evropi još od 16. veka.

Razlikuju se dve osnovne vrste:

– rimski zumbul ( lat. Hyacinthus orientalis albulus ) koji ima re?e raspore?ene cvetove na dršci, sa intenzivnijim mirisom i može bit u beloj, ruži?astoj i plavo-ljubi?astoj boji.
– holandski zumbul ( lat. H.orientalis ) koji ima gusto zbijene cvetove i može biti u beloj, krem, rozoj, crvenoj ili ljubi?astoj boji.

Zumbul prole?ni vesnik novog budjenja prirode

 Razmak izme?u lukovica bi trebao biti od 15-20 centimetara. Zumbul posaditi na sun?anom mestu i neka zemlja bude bogata kompostom ili tresetom .Zumbul raste 20-30 cm u visinu, ima tanke duguljaste mesnate listove zelene boje iz koje izlazi debelo stablo sa cvetovima po njoj. Sadi se u jesen u vrt ili u posude koje treba uneti u ku?u da se lukovice ne smrznu.

 Kada se završi cvetanje i liš?e prirodno uvene najbolje je lukovice izvaditi i staviti ih na suvo, hladno i mra?no mesto. Bilo bi najbolje,prekriti ih suvim tresetom ili pe skom. Ako lukovica ostane na svom mestu u vrtu, u zemlji ne?e se smrznuti, ali slede?e godine cvetovi joj ne?e biti toliko bogati. Postoje i lukovice koje su specijalno tretirane kako bi cvetale u zatvorenom prostoru.

 Ima ih ve? posa?enih koje se prodaju u trgova?kim centrima, a ako kupite lukovicu i sami sadite, treba je posaditi tako da joj vrh 1-2 centimetra viri iz zemlje. Treba je držati na svetlom mestu i po mogu?nosti na hladnom kako bi se cvetanje produžilo. Umereno zalivati i ne dozvoliti da se kompost potpuno osuši. Nažalost takve lukovice ne?e cvetati slede?e godine u ku?i, jer su one posebno tretirane pa je onda najbolje da na jesen budu posa?ene u vrtu.

 Uopšte kada kupujete lukovice pazite da su tvrde i da nisu nagnje?ene ili bilo kako druga?ije ošte?ene. Lukovi ?aste biljke spadaju u najpopularnije cvetnice u vrtu, verovatno zbog toga što ve?ina cveta rano u prole?e, kad ostale biljke još ne otvore ni lisne pupoljke.

(tekst ra?en po modelu tekstova cvijetbiz)

Žaklina Mladenovi?
dipl.inž.poljoprivrede

Zumbul prole?ni vesnik sadimo naj?eš?e tokom jeseni.  

Leave a Reply