Tuesday, 23 October, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Zimsko prskanje lucerišta protiv korova

Zimsko prskanje lucerišta protiv korova

Zimsko prskanje lucerišta. Problem zakorovljenosti u zasnovanoj lucerki se najbolje rešava zimskim prskanjem lucerišta, jer herbicidi predviđeni za tu namenu deluju i preko zemljišta štiteći usev lucerke u toku cele sezone. Ovo prskanje se izvodi najčešće krajem februara ili početkom marta meseca. Tretiranje se izvodi kada su temperature iznad nule.

Najčešći korovi u zasnovanoj lucerki su mišjakinja(Stellaria media), tarčužak (capsela-bursa pastoris), ?estoslovica (veronica spp.), mrtva kopriva (lamium spp.), maslačak (taraxacum officinale), štavelj (Rumex sp.) i sl. Ove vrste, svojim razvojem ugrožavaju rast lucerke, naročito ako je iz nekog razloga ređi sklop.

Zimsko prskanje lucerišta  protiv korova

Problem je veći ako se korovi pojave u jesen ili tokom zime, naročito je zima blaga, jer nastavljaju I dalje svoj razvoj. Najveće štete korovi nanose prvom otkosu, koji je i najprinosniji. Štetnost zakorovljenosti se ogleda u tome što je procenat proteina smanjen, čime se snižava hranljiva vrednost takvog sena a produžava se vreme prosušivanja na njivi. Takođe, neki od ovih korova u sebi sadrže glikozidne materije, koje su otrove za domaće životinje. Iz svih ovih razloga, zimsko tretiranje lucerke je veoma korisna agrotehnička mera.

Preparati za ovu namenu mogu biti bazi metribuzina, sa količinom 0,75 do 1,2 kg/ha. Puna doza je najpoželjnija jer duže opstaje u zemljištu, ali ukoliko je došlo do kretanja vagatacije, doza se smanjuje. Ne sme se puno zakasniti sa ovom merom jer dolazi do zastoja u rastu lucerke i smanjenja prinosa prvog otkosa. Preparati na bazi tifensulfuron -metila se koriste u storgoj fazi mirovanja lucerke a količina po hektaru je 15-20 grama. Odlika ovog herbicida je da suzbija štavelj, koji je štetan u lucerki jer smanjuje kvalitet sena, drugi ga herbicidi ne suzbijaju. Za ovu namenu se mogu primeniti i preparati na bazi imazamoks-a koji se koriste u količini od 0,8-1,2 lit. po hektaru, a najpogodnije je rešenje, ako je lucerka već počela da raste jer ostavlja najmanje posledice po prinos. Ukoliko je lucerka krenula sa vegetacijom, količina primene se smanjuje. Prednost herbicida primenjenih u ovom periodu sastoji se u tome što pored kontaktnog delovanja na korovske biljke, deluju i preko zemljišta štiteći usev lucerke u nešto dužem vremenskom periodu.

Dip ling zaštite bilja Eleonora Onč Jovanović

foto pixabay.com

Zimsko prskanje lucerišta