Saturday, 16 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Zelena rezidba korisna mera u voćnjaku

Zelena rezidba korisna mera u voćnjaku

Zelena rezidba predstavlja dopunsku meru koja je veoma korisna ako se pravilno i na vreme izvede. Može se izvoditi u mladim voćnim zasadima  prilikom formiranja uzgojnog oblika i u zasadima u rodu. Prilikom formiranja uzgojnog oblika ovom rezidbom se potencira porast mladara koji imaju povoljan položaj u kruni, od kojih će se formirati osnovne grane I produžnica ako formiramo uzgojni oblik sa centralnom vođicom.

Sa zelenom rezidbom se može početi kada  mladari dostignu 10-15 cm a to je obično u prvoj polovini maja meseca a može se obavljati do kraja juna.  Kod formiranja kruna sa centralnom vođicom kao što je  poboljšana piramidalna kruna, vretenasti žbun I modifikacije ovih kruna  potrebno je izvršiti izolaciju vršnog mladara koji ima uspravan položaj i od koga će se dobiti produžnica sledećeg sprata. Svi mladari koji su konkurencija i nalaze se u blizini vršnog mladara treba odstraniti do osnove ili pincirati. Takodje potrebno je odstraniti sve mladare koji izbijajuju iz podloge ili izbijaju niže iz debla. Višak mladara koji nisu potrebni za formiranje osnovnih grana treba izbaciti zimskom rezidbom.

Zelena rezidba korisna mera u voćnjaku

 Prilikom ostavljanja 2-3 lastara za osnovne grane u prvoj godini posebnu pažnju treba posvetiti uglu koji oni zahvataju  sa osom debla. Taj ugao bi trebao da bude od 60-70 stepeni. Zbog toga je bitna mera povijanja mladara pomoću čačkalica, štipaljki, specijalnih plastičnih povijača koji su dostupni na tržištu a koji su specijalno konstruisani za ovu namenu , tegova, kanapa. Povijanje mladara treba je izvesti  kada primarna građa prelazi u sekundarnu da ne bi došlo do očenjivanja .

    dipl.ing Đorđe Sovilj

foto pixabay.com

Zelena rezidba