Monday, 22 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Uncategorized » Zdravlje vimena , kako ga pravilno oceniti

Zdravlje vimena , kako ga pravilno oceniti

Zdravlje vimena  – Kriterijumi za ocenu zdravlja vimena. Kod laboratorijskog odredjivanja ocene zdravlja vimena, obraca se pažnja na sledece kriterijume:

  1. -somatske ćelije u mleku (somatske ćelije)
  2. -zdravo vime: 10.000 – 100.000
  3. -hronično obolelo: 100.000 do 1 milion; mleko nepromenjenog izgleda
  4. -obolelo: mleko promenjeno
  5. – broj somatskih ćelija nekad opada već posle 8 dana po terapiji
  6. – nekad pak opada tek posle nekoliko meseci, mada je mleko organoleptički nepromenjeno
  7. – broj somatskih ćelija ne smanjuje se direktno posle terapije

Prosečan broj somatskih ćelija u mleka iz zdravog vimena je 50.000 u mililitru, a u najvećem broju slučajeva je niži od 150.000/ml. Pri broju somatskih ćelija manjem od 400.000/ml u zbirnom mleku zadovoljeni su svi zahtevi u vezi sa kvalitetom i higijenskom ispravnošću mleka.

Marko Veljković

Diplomirani inženjer poljoprivrede za stočarstvo

foto pixabay.com

Zdravlje vimena