Friday, 21 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » ZAŠTITA uljane repice je najvažnija mera

ZAŠTITA uljane repice je najvažnija mera

ZAŠTITA uljane repice – Ako ste posejali uljanu repicu važno je znati najvažnije je – SUZBIJANJE ŠTETOČINA. Vrlo je važno sačuvati lisnu masu uljane repice u jesen da bi biljka ušla u period mirovanja sa što razvijenijom rozetom. Ukoliko se seme uljane repice tretira pre setve nekim od sistemičnih insekticida,npr. cruiser 350 fs , am. tiametoksam, biljke će biti zaštičene od napada buvača i repičine lisne ose. ukoliko to nije obavljeno, mora se pratiti pojava ovih štetočina  i njihova brojnost.

 ZAŠTITA uljane repice je najvažnija mera

Buvači mogu da naprave veće štete na mladim, tek izniklim biljkama, naročito ako je vreme toplo i suvo. sa tretiranjem treba početi kada se utvrde 2 uboda po biljci na 5-10% biljaka.

   Repičina lisna osa je najčešća štetočina, a ishrana pagusenica jesenje generacije je od kraja septembra do prve dekade oktobra, kad odrasle pagusenice odlaze na prezimljavanje. veoma važna mera u suzbijanju ove štetočine  je uništavanje korova kojima se ona hrani i zaoravanje biljaka iz prosutog semena nakon žetve, jer letnja generacija polaže jaja na samonikle biljke. Momenat za suzbijanje  je kada se nađe 2-6 pagusenica po m2 , ili 0,5 po biljci.

  Pagusenice žderu lišće, a proždrljivost im raste s povećanjem tela pa se napad u praksi uoči tek nakon što ličinke žderu lišće 2-3 dana. Težina pagusenica pri intenzivnoj ishrani za jedan i 1/2 dan se udvostruči. Jedna pagusenica dnevno poždere lišća dvostruko težeg od svoje težine u početku merenja. Kiša i hladnoća usporavaju razvoj štetnika,a suvo i sunčano vreme pogoduje masovnom odlaganju jaja i jačoj pojavi pagusenica.

 Odrasli oblik je zdepast, žutonarandžast, dužine 6-8 mm. Brzina leta iznad useva je relativno spora pa se lako uoče. Ličinka pagusenica u mlađem stadiju je zelenkasta, a u kasnijem stadiju razvoja crnosiva. Zadnji stadij ličinke može doseći dužinu od 20 mm. Ličinke su mekane sa 11 pari nogu (tri para prsnih i 8 pari trbušnih).

U zadnja tri dana svog razvoja pagusenice pojede 75% ukupne lisne mase. Različiti autori navode podatke o štetnosti, pa tako prosečna brojka od dve pagusenice po biljci može umanjiti urod za 60%. U našim proizvodnim uslovima zabeležene su i totalne štete

 Suzbijanje izvoditi dok su pagusenice manje od 10 mm insekticidi  su:

    • -deltametrin (DECIS) 0,2-0,3 l/ha

    • -alfacipermetrin (FASTAC 10 EC) 0,1 l/ha

    • -lambda-cihalotrin (KARATE ZEON) 0,1-0,12 l/ha

    • -bifentrin (TALSTAR, FOBOS)  0,1-0,2 l/ha

  • -hlorpirifos+ciermetrin(KONZUL,NURELLED)0,75-1l/ha

PSS Padinska Skela, Eleonora Onč Jovanović, dipl. Ing. zaštite bilja

foto pixabay.com

ZAŠTITA uljane repice 

 

Leave a Reply