Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » zakoni » Zakon važi ? Svi smo jednaki, ali neki su jednakiji

Zakon važi ? Svi smo jednaki, ali neki su jednakiji

ulaganja njiva

Zakon važi ?

Zakon važi ? Somborski poljoprivrednici održali su ju?e novi protest ispred Gradske ku?e, traže?i da lokalna samouprava raspiše licitaciju za državno poljoprivredno zemljište. Oni su upozorili i na problem sa uzurpacijom više od 5.000 hektara poljoprivredne zemlje u Somboru, a sa njima su razgovarali predstavnici grada, koji su im uru?ili zaklju?ak Vlade Srbije od 11. marta. U njemu se preporu?uje lokalnim samoupravama da razmotre mogu?nost da se poljoprivrednicima koji koriste zemljište bez pravnog osnova, ove agroekonomske godine dozvoli da prijave površinu državne poljoprivredne zemlje koju koriste do po?etka maja i da istovremeno plate naknadu za njeno koriš?enje. U zaklju?ku koji su poljoprivrednici dostavili novinarima, a koji je potpisao predsednik Vlade Srbije Aleksandar Vu?i?, lokalnim samoupravama se preporu?uje da se ta naknada plati po osnovu vansudskih poravnanja, u iznosu prose?ne cene zakupa na teritoriji Srbije, odnosno Vojvodine, ukoliko se zemljište nalazi na teritoriji pokrajine.

ISMEJANI I NOVI I STARI ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

Poljoprivrednik iz Sombora Nikola ?api? ocenio je da su takvim zaklju?kom ismejani i novi i stari Zakon o poljoprivrednom zemljištu.

–     Država i lokalna samouprava su kupovinom vremena doveli do toga da je ovo jedino rešenje za ovu godinu, a mi ?emo se boriti da slede?e godine po zakonu bude donet program koriš?enja i održana licitacija – kazao je ?api?.

On je ocenio da se najnovijim zaklju?kom Vlade Srbije legalizuje uzurpacija zemlje.

–     I mi, mali poljoprivrednici, smo prinu?eni da se na isti na?in ponašamo i poistovetimo se sa uzurpatorima državne poljoprivredne zemlje, protiv kojih smo se borili – rekao je taj somborski poljoprivrednik.

Poljoprivrednici iz Sombora održali su krajem februara protest tokom kojeg su ukazali na probleme sa državnim poljoprivrednim zemljištem. Nekoliko desetina poljoprivrednika iz Gakova i Rastina kod Sombora spavali su više od nedelju dana na njivama, protestuju?i protiv uzurpacije državne poljoprivredne zemlje na teritoriji tog grada. Po?etkom marta Gradska uprava u Somboru optužila je Ministarstvo poljoprivrede kao jedino odgovorno što državno poljoprivredno zemljište u tom gradu još nije izdato u zakup poljoprivrednicima.

BOGAROŠKI: DA LI JE TO PORUKA DA ONO ŠTO DO SADA NIJE ZAUZETO, MOŽE KAO NA DIVLJEM ZAPADU DA SE ZAUZIMA?

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Branislav Bogaroški kritikovao je danas Vladu Srbije zbog preporuke lokalnim samoupravama da razmotre mogu?nost da se poljoprivrednicima koji koriste zemljište bez pravnog osnova dozvoli da prijave površinu zemlje koju koriste do po?etka maja i da istovremeno plate naknadu za njeno koriš?enje. Takav zaklju?ak Vlade je donet 11. marta na predlog Ministarstva poljoprivrede, a jutros je podeljen  poljoprivrednicima u Somboru gde paori tvrde da je uzurpirano više od 5.000 hektara državne zemlje. Lokalnim samoupravama se preporu?uje da dozvole da se naknada za koriš?enje zemljišta bez pravnog osnova plati po osnovu vansudskih poravnanja u iznosu prose?ne cene zakupa na teritoriji Srbije, odnosno Vojvodine. Bogaroški je na konferenciji za novinare kazao da na sajtu Vlade Srbije nema tog dokumenta, ali da se njegov sekretarijat obratio Ministarstvu poljoprivrede i zatražio da ga dostavi pokrajinskoj administraciji. On je dodao da je Vlada donela zaklju?ak kojim se preporu?uje da se u 2015. i 2016. godini dozvoli onima koji uzurpiraju državno zemljište da prijave sami svoju uzurpaciju do 1. maja, i da se sa njima zaklju?i vansudsko poravnanje, gde ?e cena biti prose?na za iznajmljivanje zemljišta na teritoriji Vojvodine.

–     Mi smo kao pokrajinski sekretarijat i pokrajinska vlada više puta upozoravali da je novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu katastrofalan, da su neprecizne odredbe i da ?e biti puno problema, kao i da ?e situacija eskalirati u Somboru i preliti se na celu Srbiju – kazao je Bogaroški.

Prema njegovom mišljenju, zaklju?kom Vlade se dozvoljava da se uzurpacija zemljišta legalizuje za manju cenu nego što je cena licitacije, iako je zakonom propisano da se uzurpatorima mora naplatiti trostruka zakupnina ili ?e u suprotnom lokalna samouprava imati obavezu da im skine useve sa te zemlje.

–     Da li je to poruka da ono što do sada nije zauzeto, može kao na Divljem zapadu da se zauzima? Da li sada svaki poljoprivrednik u opštinama gde nije bilo licitacije, može da zabode svoju zastavicu i da se nagodi sa Ministarstvom u pola cene? Ovaj zaklju?ak mora hitno da se povu?e, jer je nezakonit i neustavan, a Ministarstvo mora hitno da se izjasni ko su uzurpatori zemljišta u Somboru –  poru?io je on.

Zapitao je i šta je sa obe?anjem ministarke poljoprivrede Snežane Boškovi? Bogosavljevi? da ?e biti kažnjeni svi koji su uzurpirali državno zemljište, jer je i ona najavila u Somboru da ?e uzurpatori morati da plate trostruku cenu.

–     Sre?a je što su raspisani izbori pa možda ministarka više ne?e biti ministarka u slede?em mandate – dodao je Bogaroški.

Podsetio je i da su inspektori Ministarstva poljoprivrede bili na terenu u Somboru, ali da zapisnik nikada nije “ugledao svetlost dana”, i da pokrajina nema nadležnost da rešava te probleme. Poljoprivrednici iz Sombora održali su krajem februara protest kako bi ukazali na probleme sa državnim poljoprivrednim zemljištem. Nekoliko desetina poljoprivrednika iz Gakova i Rastina kod Sombora spavali su više od nedelju dana na njivama, protestuju?i protiv uzurpacije državne poljoprivredne zemlje na teritoriji tog grada. Po?etkom marta Gradska uprava u Somboru optužila je Ministarstvo poljoprivrede kao jedino odgovorno što državno poljoprivredno zemljište u tom gradu još nije.

Izvor: RTV