Sunday, 20 May, 2018
Najnovije vesti
Home » zakoni » Zadruge – Nacrt zakona o zadrugama, 10. put

Zadruge – Nacrt zakona o zadrugama, 10. put

mežunarodni dan

Nacrt Zakona o zadrugama

Zadruge – Nacrt zakona. Sutra, 22. septembra u Beogradu – u 11 ?asova, u Zadružnom savezu Srbije (Velika sala), Makedonska 21[ je javna rasprava o Nacrtu. Ministarstvo privrede je vež po?elo javnu raspravu o Nacrtu zakona o zadrugama i to u Novom Sadu i Nišu. Cil? je da se novim propisom prevazi?u zastarela rešenja trenutno važe?ih zakona, koji su doneti devedesetih godina u potpuno druga?ijim društveno-ekonomskim okolnostima i stvori odgovaraju?i pravni okvir za ponovno oživl?avanje zeml?oradni?kog, ali i drugih oblika zadrugarstva u Srbiji.

Oživl?avanje zadruga pogotovo je bitno za razvoj sela, jer veliku korist od udruživanja u zadruge mogu da ostvare sitni pol?oprivredni proizvo?a?i koji tako mogu da postanu konkurentniji u otvorenoj tržišnoj utakmici.

Novi zakon kona?no rešava i problem imovine u društvenoj svojini, ?iji su korisnici zadruge.Javna rasprava o nacrtu ovog zakona bi?e sprovedena od 4. do 24. septembra 2015. godine

u Novom Sadu (4. septembra u 11 sati u velikij sali Privvredne komore Vojvodine),

Nišu – 8. septembar 2015. godine, u 12 ?asova, u Regionalnoj privrednoj komori (Velika sala), Dobri?ka 2 i

Beogradu – 22.septembar 2015. godine, u 11 ?asova, u Zadružnom savezu Srbije (Velika sala), Makedonska 21

Ministarstvo privrede poziva sve zainteresovane ?inioce da uzmu u?eš?e u javnoj raspravi i da primedbe, predloge i sugestije, dostavljaju pisanim putem Ministarstvu privrede, Sektor za razvoj malih i srednjih preduze?a i preduzetništva, Beograd, Kneza Miloša 20 ili putem elektronske pošte na e-mail adresu: preduzetnistvo@privreda.gov.rs.

Po okon?anju postupka javne rasprave Ministarstvo privrede ?e analizirati sve predloge i sugestije u?esnika u javnoj raspravi, sa?initi izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona i pripremini kona?nu verziju Nacrta zakona, za razmatranje na sednici Vlade.

 Ovo je deseta verzija nacrta pomenutog Zakona, a rasprava o tekstu traja?e dvadeset dana, što i nije kratak rok, ako postoji volja da se ovaj Zakon zaista i predloži Narodnoj skupštini.

 NACRT ZAKONA O ZADRUGAMA OVDE