Wednesday, 24 October, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Za vašu farmu naša tehnologija – Alltech Serbia d.o.o.

Za vašu farmu naša tehnologija – Alltech Serbia d.o.o.

efikasna farma

Za vašu farmu

Za vašu farmu naša tehnologija.  Kompanija Alltech Serbia d.o.o. Senta je 23. marta 2016. organizovala predavanje pod nazivom Efikasna i profitabilna proizvodnja. Skup se održao u krugu fabrike u Senti i okupilo je vlasnika farmi za proizvodnju mleka iz Vojvodine.

Tokom predavanja u?esnici su imali priliku da obogate znanje o efikasnoj ishrani mle?nih krava, o ishrani oboga?enoj prirodnim mineralima kao i o algama, najnovijoj tehnologiji Alltecha. Stru?na predavanja su održana u saradnji sa Alltech konsultantom i kolegom iz inostranstva. U?esnici su sa interesovanjem prihvatili teme i aktivno u?estvovali u diskusiji. Nakon korisnih saznanja posetioci su imali prilike da se upoznaju sa proizvodnjom kvasca koja je od klju?nog zna?aja za kompaniju Alltech koja je ujedno i jedina fabrika za proizvodnju kvasca u Srbiji.

Gosti su bili zadovoljno sa ste?enim novim iskustvom što ponovo potvr?uje kvalitet stru?ne podrške Alltech kompanije proizvo?a?ima mleka u Srbiji.

Kontaktirajte nas    Alltech Serbia d.o.o. Senta

Adresa :Kara?or?eva 121; 24400 Senta,  Republika Srbija

Telefon :+ 381( 24) 656 100;  Faks :  + 381(24) 812 705

E-mail – alltech.serbia@alltech.com