Tuesday, 23 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Voćnjak i dobar rod – uslovi uspeha

Voćnjak i dobar rod – uslovi uspeha


Voćnjak i dobar rod – Na nerodnost voćaka, što se najviše sagledava u odsustvu formiranja cvetnih pupoljaka, utiču različiti činioci i uslovi gajenja, kao i stanja razvoja pojedinih individua tokom ontogenetskog razvoja, od začetaka života biljaka do prirodne smrti.           

Mladalački period je razvoj voćaka vegetativno razmnoženih od sadnje do plodonošenja. Mladalačka nerodnost voćaka najviše zavisi od podloge, sorte i načina rezidbe, kao i od ekoloških uslova gajenja. Mlade voćke se odlikuju izraženim rastenjem vegetativnih organa, sve dok ne dostignu maksimalnu veličinu krune, uslovljene i određene genotipom sorte i činiocima sredine.

  1. Uticaj podloge

Podloga može imati značajan uticaj na trajanje mladalačkog perioda.Ukoliko je jedna sorta  jabuke okalemljena na sejancu, mladalački period je duži nego u iste sorte okalemljene na neku vegetativnu podlogu. Primer sorte crveni delišes, na divljaci počinje plodonošenje u šestoj ili sedmoj godini, a okalemljena na podlozi Emix, sa plodonošenjem počinje u trećoj ili četvrtoj godini posle sadnje. Slična je situacija kod kruške. Primer, sorta krasanka okalemljena na dunji počinje plodonošenje u trećoj, a na sejancu kruške u petoj ili šestoj godini. Sorta požegača na podlozi dženarike počinje da rađa u šestoj ili sedmoj godini, a na sopstvenom korenu u četvrtoj godini.  

Voćnjak i dobar rod 

2.      Uticaj sorte 

Sorta, kao genetski  činilac  ima velikog uticaja  na trajanje mladalačke nerodnosti. To je naročito izraženo kod sorti zlatni delišes i zlatne pramenke, koje počinju sa plodonošenjem već u trećoj godini, dok u istim uslovima na istoj podlozi naše sorte budimka; šumatovka i druge, plodonose znatno kasnije. Uticaj sorte na trajanje mladalačkog perioda izražen je i kod koštičavih voćnih vrsta. ( B. Pejkić, 1988).  

3.      Uticaj rezidbe

Odmah posle sadnje voćaka nastaje period rastenja i formiranja krune, koja bi trebalo da bude dobro razvijena i pravilna. Upravo zbog toga bi trebalo prilagoditi agrotehničke mere,  od kojih je posebno važna rezidba voćaka, u cilju formiranja oblika krune. Razvitak i porast skeletnih grana i grančica trebalo bi da bude umeren i da odgovara biološkim osobenostima sorte i uslovima sredine. Posebno je značajno obratiti pažnju na dužinu rezidbe, jer svaka kratka rezidba podstiče jači vegetativni razvoj voćaka, koje uglavnom u tom periodu ispoljavaju bujan porast. Kratka rezidba kod svih voćnih vrsta produžava trajanje mladalačkog perioda, a duga rezidba ga skraćuje. Zato bi trebalo vočke u prvim godinama po sadnji što manje orezivati , a jedan od bitnijih razloga je skraćenje trajanja mladalačkog perioda.

4.      Uticaj ishrane

đubrenje azotom, pored drugih agrotehničkih činilaca, u velikoj meri može uticati na trajanje mladalačkog perioda voćaka. Zbog toga se preporučuju umerene doze tog đubriva da ne bi došlo do  produženja trajanja mladalačkog perioda. Prilikom određivanja sadržaja i potreba za azotom trebalo bi biti umeren i racionalan, jer i izrazito mala količina azota može negativno uticati na vegetativni porast , ili prouzrokovati izostajanje normalnog i bržeg završetka mladalačkog perioda razvitka voćaka.            

5.   Uticaj ekoloških uslova

Prevelika vlažnost i obilne padavine u određenom rejonu , kao i izražena plodnost zemljišta mogu prouzrokovati produženje mladalačkog perioda voćaka. Pored navedenih faktora koji utiču na trajanje mladalačkog perioda voćaka, određen uticaj imaju sistem i način gajenja ( na primer piramidalna kruna; kosa; pravilna ili nepravilna palmeta).

Agrotehnika u prvim godinama može da skrati trajanje mladalačke nerodnosti .

  Kod vrsta voćaka, mladalački period jabuke i kruške traje duže, dok je kod koštičavih vrsta nešto kraći, naročito kod breskve, kajsije i badema. Nešto duži mladalački period nerodnosti je na podlogama: Prunus insititia, Prunus avium i Prunus cerasifera. Ipak od svih vo?nih vrsta najkraći mladalački period imaju rodovi Rubus, Ribes, Fragaria i druge voćke.

  Mr Branko Tanaskovič PSSS Čačak

foto pixabay.com

Voćnjak i dobar rod