Monday, 25 September, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Voda dnevne potrebe krava od 80 – 150 litara

Voda dnevne potrebe krava od 80 – 150 litara

Voda dnevne potrebe krava. Odvijanje fizioloških funkcija organizma zavisi od unošenja dovoljnih količina vode. Njen nedostatak može da ugrozi proizvodnju mleka, porast i utiče na celokupno zdravlje.

 Zbog toga je za uspešnu proizvodnju mleka neophodno da krava bude obezbeđena dovoljnim količinama vode dobrog kvaliteta.

 Kod krava u laktaciji veoma su velike potrebe vode. Ukupne potrebe vode zavise od telesne mase, uzrasta i fiziološkog stanja jedinke, a zatim od visine proizvodnje i sastava mleka, osobenosti korišćenih hraniva (svarljivost, zastupljenost proteina i soli) kao i ambijentalih uslova.

 U organizmu krave voda se koristi za:

    obezbeđivanje normalnog metabolizma u buragu

   protok hrane kroz digestivni trakt,

   varenje i apsorpciju hranljivih materija,

   održanje normalne zapremine (gustine) krvi

   zadovoljenja potreba ćelija u organizmu.

Treba računati da za svaki litar mleka kravi treba 4,5-5 litara vode. U ovaj obračun treba uključiti i vodu koja je zastupljena u hrani. Ako konzumiranje vode odstupa od očekivanog za 15-20% to se mora tretirati kao problem. Potrebe u vodi se povećavaju sa temperaturom vazduha.

 Tabela: Dnevne potrebe vode za kravu od 600 kg u zavisnosti od proizvodnje mleka sa 4% mlečne masti i temperature ambijenta.

Temperatura ambijenta       Proizvodnja mleka lit

                                               0       10     20     30

                                               Potreba za vodom lit

0⁰                                           37     47     63     77

15⁰                                         46     65     81     97

30⁰                                        62     83     99     113

Voda dnevne potrebe krava od 80 – 150 litara

 Dnevne potrebe vode mogu se izračunati pomoću jednačine:

 Voda (L/dan)= 35,2 + 1,58 u SM + 0,90 u M + 0,11 u Na + 2,64 x T,

gde je SM – kg konzumirane suve materije na dan; M – kg mleka koje krava proizvede na dan; Na – g natrijuma koga krava unese na dan; T – prosečna nedeljna temperatura vazduha.

Znaci smanjenog (nedovoljnog) unošenja vode su:

    čvrst i nedovoljno vlažan izmet (balega),

   smanjeno lučenje urina,

   smanjena količina mleka.

Znaci povećanog (preteranog) unošenja vode su:

    obilno lučenje urina,

   suviše vlažan izmet (proliv),

   nadut stomak.

 Voda dnevne potrebe krava od 80 – 150 litara

U oba slučaja mora se reagovati što je brže moguće, ustanoviti razlog zbog koga je došlo do poremećaja u konzumiranju vode. Prekid u napajanju vodom se koristi kao tehnološka mera pri zasušivanju krava na kraju laktacije.

 Najbolje je da voda bude kravama stalno na raspolaganju (po volji). Smatra se da su potrebe krave za vodom zadovoljene sa 4-6 litara po kg konzumirane suve materije (SM) obroka što kod visokoproizvodnih grla u laktaciji iznosi oko 80-150 L na dan.

 Značajno je da voda bude odgovarajućeg kvaliteta. Problemi često nastaju pri korišćenju površinskih voda, ali i bunara. Povećana osetljivost visokoproizvodnih krava nastaje usled toga što su njihove potrebe značajno povećane.

Pored pomenutih preporuka o količini vode za visokoproizvodne krave potrebno je:

    Obezbediti oko 4 L vode na svaki kg proizvedenog mleka ili 4-6 L vode po kg konzumirane suve materije (zavisno od temperature vazduha).

   Analizu kvaliteta vode obavljati najmanje jednom u 6 meseci.

   Prisustvo azota iz nitrita mora biti ispod 100 mg/kg (veći nivo izaziva trovanje i abortus).

   Minerali rastvoreni u vodi (salinitet) treba da iznose do 3.000 mg/kg, a količina sulfata ispod 350 mg/kg.

   pH pijaće vode treba da bude 5,5-8,3

   Voda mora biti bez koliformnih bakterija koje su indikator prisustva drugih bakterija opasnih po zdravlje.

   Svakodnevno čišćenje pojilica.

   Proveravati prisustvo slobodnog elektriciteta koji takođe utiče na smanjenje uzimanja vode.

Literatura: Ishrana visokomlečnih krava

 Pripremio: Aleksandar Repček, dipl. inž.