Wednesday, 14 November, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Voćnjak dobre osobine zemljišta donose rod

Voćnjak dobre osobine zemljišta donose rod

Voćnjak – najbitnije osobine zemljišta za voćne zasade. Za zasade voća, kao i za druge biljke, važne su fizičke, hemijske i biološke osobine zemljišta. Medjutim način primene đubriva za praktične svrhe važno je utvrditi hemijske osobine zemljišta, odnosno sadržaj pojedinih hranjivih elemenata i humusa, kao i vrednost pH zemljišta tj. stepen kiselosti.


-siromašna ako sadrže: fosfora 10 mg i kalija ispod 15 mg
-srednje osigurana ako sadrže: fosfora preko 10 mg i kalija 15-20 mg
-dobro osigurana ako sadrže: fosfora preko 10 mg i kalija preko 20 mg u 100 mg suve zemlje

Voćnjak dobre osobine zemljišta donose rod

Prema sadržaju humusa zemljišta mogu biti:

  • vrlo slabo humusna-do 1% humusa,
  • slabohumusna-1-3% humusa,
  • srednje humusna-3,1do 5%,
  • jakohumusna 5,1-10% i
  • vrlo jako humusna 1o-15%.

U pogledu pH vrednosti, odnosno stepena kiselosti, zemljišta mogu biti:
-EKSTREMNE kisela pH ispod 4,5
-vrlo jako kisela ph 4,6-5,0
-jako kisela 5,1-5,5
-srednje kisela 5,6-6,0
-Slabo kisela 6,1-6,5
-neutralna 6,6-7,3
-Slabo alkalna 7,4-8,0
-jako alkalna 8,1-9,0
-vrlo jako alkalna 9,1

Iako različite voćne vrste imaju i različite zahteve prema zemljišta može se reći da voćkama najviše odgovaraju zemljišta koja imaju povoljne fizičke i hemijske osobine, a to su zemljišta koja su dobro osigurana humusom čiji se sadržaj kreće od 3-10%, dobro osigurana fosforom sa sadržajem preko 10 mg fosfora na 100 mg suve zemlje, sadržajem kalija preko 20 mg na 100 grama suve zemlje, srednje kisela i slabo kisela zemljišta pH 5,6-6,5 mada ima vrsta koja su manje osetljiva na visinu pH. Alkalna zemljišta su manje pogodna za uzgoj većine voćnih vrsta.

dipl.ing polj. za melioracije Ivan Rangelov
foto pixabay.com

Voćnjak dobre osobine zemljišta donose rod