Thursday, 24 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Voćnjak dobre osobine zemljišta donose rod

Voćnjak dobre osobine zemljišta donose rod

Vo?njak – najbitnije osobine zemljišta za vo?ne zasade. Za zasade vo?a, kao i za druge biljke, važne su fizi?ke, hemijske i biološke osobine zemljišta. Medjutim na?in primene ?ubriva za prakti?ne svrhe važno je utvrditi hemijske osobine zemljišta, odnosno sadržaj pojedinih hranjivih elemenata i humusa, kao i vrednost pH zemljišta tj. stepen kiselosti.
-siromašna ako sadrže: fosfora 10 mg i kalija ispod 15 mg
-srednje osigurana ako sadrže: fosfora preko 10 mg i kalija 15-20 mg
-dobro osigurana ako sadrže: fosfora preko 10 mg i kalija preko 20 mg u 100 mg suve zemlje

Vo?njak dobre osobine zemljišta donose rod

Prema sadržaju humusa zemljišta mogu biti:

  • vrlo slabo humusna-do 1% humusa,
  • slabohumusna-1-3% humusa,
  • srednje humusna-3,1do 5%,
  • jakohumusna 5,1-10% i
  • vrlo jako humusna 1o-15%.

U pogledu pH vrednosti, odnosno stepena kiselosti, zemljišta mogu biti:
-EKSTREMNE kisela pH ispod 4,5
-vrlo jako kisela ph 4,6-5,0
-jako kisela 5,1-5,5
-srednje kisela 5,6-6,0
-Slabo kisela 6,1-6,5
-neutralna 6,6-7,3
-Slabo alkalna 7,4-8,0
-jako alkalna 8,1-9,0
-vrlo jako alkalna 9,1

Iako razli?ite vo?ne vrste imaju i razli?ite zahteve prema zemljišta može se re?i da vo?kama najviše odgovaraju zemljišta koja imaju povoljne fizi?ke i hemijske osobine, a to su zemljišta koja su dobro osigurana humusom ?iji se sadržaj kre?e od 3-10%, dobro osigurana fosforom sa sadržajem preko 10 mg fosfora na 100 mg suve zemlje, sadržajem kalija preko 20 mg na 100 grama suve zemlje, srednje kisela i slabo kisela zemljišta pH 5,6-6,5 mada ima vrsta koja su manje osetljiva na visinu pH. Alkalna zemljišta su manje pogodna za uzgoj ve?ine vo?nih vrsta.

dipl.ing polj. za melioracije Ivan Rangelov
foto pixabaz.com

Vo?njak dobre osobine zemljišta donose rod