Friday, 21 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Rezidba višnja modifikovana piramidalna kruna

Rezidba višnja modifikovana piramidalna kruna

pb-visnja-granaRezidba višnja modifikovana – Kod slabo bujnih sorti višnje na sopstvenom korenu (kao što je oblačinska višnja) najčešće se primenjuje modifikovana piramidalna kruna malih dimenzija.

Rezidba višnja

U prvoj godini u fazi bubrenja pupoljaka treba precizno prekratiti posađene sadnice na visinu od 120 centimetara, neposredno iznad predviđenog pupoljka iz kojeg razvijeni mladar treba da bude produžnica debla. Kada mladari dostignu dužinu od 15 do 20 centimetara biraju se oni pogodni za skeletne grane. Ostale mladare treba otkloniti iz osnove ili pincirati. Kada ostavljeni mladari dostignu dužinu od 50 – 60 centimetara treba ih poviti pod uglom od 30 do 45 stepeni. Ukoliko se ova mera izostavi u ovom periodu , nije kasno da se uradi narednog proleća, najbolje u fazi cvetanja.

Rezidba višnja modifikovana piramidalna kruna

U drugoj godini produžnica se prekra?uje radi dobijanja grana druge stalaže na 90 do 100 centimetara iznad poslednje gornje ramene grane kod bujnih, a kod slabije bujnih sorti na 70 do 80 centimetara. Ukoliko voćka ima slabiji porast, primenjuje je oštrija rezidba uz vođenje računa da najjača grana bez obzira na položaj mora biti produžnica. Razvođenje ramenih grana u drugoj godini može da se uradi i makazama odnosno rezidbom na “gornji pupoljak”. Za mladare druge etaže ostavljaju se po tri mladara koji su najbolje raspoređeni po prostoru.

U trećoj godini, ukoliko su grane druge etaže slabo razvijene treba ih prekratiti na dužinu od pet do deset centimetara i njihovo formiranje izvoditi isto kao i kod slabih grana prve etaže.

PSSS Jagodina

dipl. ing. Dejan Jocić

foto pixabay.com

Rezidba višnje