Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Hortikultura » VIOLE ukras vrta u 1.000 raznih boja

VIOLE ukras vrta u 1.000 raznih boja

viola

VIOLE u 1.000 raznih boja

VIOLE ukras vrta – Ljubitelje viole svake jeseni razveseli ponuda neke nove boje ili uzorka cveta. Ve?inu mami „divovska“ veli?ina cveta hibridnih viola. Promer cveta extra velikih je 10 cm. Proizvo?a?i kažu da se najviše prodaju takve sa „okom“, u žutoj i plavoj boji iako pojedine serije nude ?ak 20 nijansi i kombinacija boja.

Uz dominantne krupnocvetne  (bot. Viola x wittro-kiana) za ure?enje vrtova, terasa i balkona se polagano šire i simpati?ne, male ma?uhice (bot. Viola cornuta) ili ljubi?ice.

Uzgajiva?i su prepoznali njihovu ukrasnu vrednost:obilno i dugo cvetaju od ranog prole?a do jeseni, mogu se koristiti i kao trajnice, otporne su na stresne uslove hladno?e ,vru?ine i podnose sušu.Paletu boja i „dezena“ oplemenjiva?i neprestano usavršavaju tako da je ure?enje  površina njihovom upotrebom postalo trend

U ?ast Olimpijskih igara u Londonu ispred paviljona u botani?kom vrtu Kew gardens u Londonu, cvetni olimpijski krugovi ukrašeni su kultivarima minijaturnih viola.

VIOLE ukras vrta u 1.000 raznih boja

Sitnocvetne vrste savršen su izbor za pokriva?e tla. Odli?ne su za cvetne gredice i u kombinaciji sa drugim ukrasnim biljem npr. hostama ili mini zimzelenim drve?em. Na prozorima pristaju uz lale, narcise, zumbule i drugo lukovi?asto cve?e. Efektne su i kombi-nacije krupnih i sitnih ma?uhica u istim ili kontrastnim bojama.

Briga oko uzgoja sitnocvetnih viola nije velika. Nabavite li ih kao mlade biljke i posadite na 25 cm razmaka u dobro  propusno tle. Ne podnosi suviše vlažno tlo pa ne preterujte sa zalivanjem.

Nakon prole?ne cvatnje uredite biljku – odstranite ocvale i sasušene delove – time pospešujete ponovno cvetanje leti. Kad se po?inju nazirati cvetni pupovi biljka se prihranjuje teku?im NPK ?ubrivom sa više fosfora. U jesen ili nakon cvatnje violice se deljenjem mogu razmnožiti.

Autor: Sun?ica Dombaj dipl. ing. agri Izvor: PSS

Leave a Reply