Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo » Vinski podrum u aprilu zahteva pažnju

Vinski podrum u aprilu zahteva pažnju

vino

Vinski podrum

Vinski podrum u aprilu je poznat po znatnijem porastu temperature: prose?ne dnevne su preko 10 ° C. One mogu znatno uticati i na temperaturu podruma i ponašanje vina u njemu. Zbog toga je bitno da se strogo vodi ra?una o ?uvanju akomulirane hladno?e u podrumu.

Eventualna provetravanja ?initi samo no?u. Redovni poslovi u podrumu su i dalje isti: održavanje higijene poda i zidova, punih i praznih sudova, pribora i alata. Kod kontrole sudova, zbog rasta temperature u podrumu, može se desiti da neki moramo umesto dolivanja – odpražnjavati. Razlog tome je što sa porastom temperature raste i zapremina vina.

Krajem marta je obavljeno bistrenje vina, pa je sada potrebna degustacija i analiza vina. Ako je sve u redu, treba vino preto?iti sa taloga.

Vinski podrum u aprilu zahteva pažnju

Ispražnjene sudove oprati i zaštititi prema standardnoj proceduri održavanja higijene.

Podrumari koji su za to opremljeni, mogu ovako obra?ena vina filtrirati, flaširati i isporu?iti kao mlada. Vina nakon punjenja u boce treba ostaviti nekoliko dana da stoje uspravno, da bi se plutani ?ep prilagodio grli?u boce, a nakon toga se skladište u leže?em položaju.

Tako se vino u boci ?uva od oksidacije, jer vinom ovlažen ?ep ne dozvoljava prodor vazduha u bocu.

Vladan Trandafilovi?, dipl. ing.

PSSS Srbija

foto pixabay.com