Tuesday, 20 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo » Vinogradi klimatske promene prilagođavanja

Vinogradi klimatske promene prilagođavanja

Vinogradi klimatske promene – pojedini regioni poznati uzgajivači vina će zbog klimatskih promena nestati sa vinske mape ili će morati gajiti druge sorte vinove loze. Pojaviće se novi proizvođači – Švedska ??

Da li će neke sorte nestati – verovatno je to katastrofični scenario, ali sigurno će se morati gajiti loze drugih karakteristika. Australija se susreće sa izuzetno visokim temperaturama i njihov Širaz – nosilac brojnih svetskih medalja kvalitete – je u opasnosti. Blage zime, ekstremno vruća leta, malo kiše … promene su neminovne. Srbija polako postaje zemlja koja ima sve manje padavina i zalihe koje se sakupe tokom zime u zemljištu nisu dovoljne za topla, sušna leta.

 Vinogradi klimatske promene i prilagođavanja

 Recikliranja vode je jedan od načina kako odgovoriti izazovu promene klime. Tako se čuvaju podzemne vode i barem privremeno smanjuje rizik uzgoja.

Važna je i politika planiranja i zaštite poljoprivrednog zemljišta od širenja gradova i industrijskih postrojenja. Znamo da terroir daje onu prepoznatljivost vinu koja nema nigde više na svetu.  Oznaka geografskog porekla je ono po čemu su specijalna vina prepoznatljiva. Ako se ne sačuva zemljište zarad profita građevinara nestaće i izuzetnost vinagrada.

Odlika svesnih vinara je da prate promene i reaguju na njih prilagođavanjem. Novi vinogradi se sade sa sortama koje su iz toplijih krajeva. Da bi očuvali prihode vinogradari šire svoj portfolio sa uslugama u turizmu ( vinske ture, smeštaj u bungalovima ).

Nužne su promene i u načinu rada u vinogradu, korištenje novih načina rezidbe, čuvanja vlage u zemljištu …no, sve je to samo privremeno. Nužna je romena celog načina razmišljanja o očuvanju prirode i biodiverzitetu na celom svetu. Priroda će nam vratiti udarac koji smo joj naneli – na vreme počnite da se prilagođavate.

foto pixabay.com

Vinogradi klimatske promene