Friday, 23 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Vinogradarstvo jabuka u zemljama EU do 2030. godine

Vinogradarstvo jabuka u zemljama EU do 2030. godine

Vinogradarstvo jabuka u zemljama EU – tokom 2017. godine Evropska komisija je uputila preporuke i planove razvoja vinogradarstva u EU. Sa 160 miliona hektolitara vina EU je vodeći svetski proizvođač, ali i sa 130 miliona hektolitara potrošnje svojih vina. Tri zemlje ( Italija, Francuska, Španija ) proizvode više od 128 miliona hektolitara što je 80% ukupne proizvodnje.

Tokom prethodnih godina tržište EU je beležilo blagi pad potrošnje. Sada se primećuje trend rasta usprkos izrazilo lošoj vinskoj 2017. godini. Izvoz vina beleži rast usled velike potražnje za vinima sa geografskim poreklom i penušavim vinima. Do 2030. godine očekuje se rast izvoza na 27 miliona hektolitara ( izvoz vina 2016. godine je bio 24 miliona hektolitara ).

POVRŠINE POD VINOVOM LOZOM BELEŽE STALNI PAD U PERIODU 2005 – 2015. GODINE. To se očekuje i dalje do 2030. godine ali nešto slabijim tempom. Sa 3,3 miliona hektara 2005. godine na očekivanih 2,7 miliona hektara 2030. godine. Taj pad se pokušava kompenzirati povećanjem količine hektolitara po hektaru – od 46 hektolitara po hektaru 2005. godine na 57 hektolitara po hektaru 2030. godine.

Srbja je mnogo uložila u podizanje vinograda, ali je to daleko od nekadašnjih površina. Sada u Srbiji ima oko 24.000 hektara vinograda koji se gaje radi proizvodnje vina za tržište. Svake godine trebalo bi podizati oko 250 hektara da se održi ova površina pod vinovom lozom, ali podižemo višestruko manje tokom jedne godine. Uvoz vina uvek prevaziđe odobrene kvote dok izvoz naših vina  u EU ne dostiže odobrene kvote. Beleži se pad izvoza vina jer je malo učešće vina sa geografskim poreklom ( 10% od ukupne proizvodnje vina ). 

Vinogradarstvo jabuka u zemljama EU 

stratifikovanje semena bolesti u jabučnjaku jabuka poljska vinogradarstvo jabukaJabuka – proizvodnja jabuka u EU iznosi nešto više od 12 miliona tona. Očekivanja su da će do 2030. godine proizvodnja dostići 12, 5 miliona tona – kako zbog ograničenja u raspoloži-vom zemljištu, tako i zbog promena klimatskih uslova. Više zabrinjava proizvođače pad potrošnje sveže jabuke ( po stopi od 0,7 % godišnje u periodu 2006 – 2016. godine ) i očekivanja daljeg pada potrošnje po stopi od 0,3% godišnje.

Proizvođači uvode nove sorte jabuka koje potrošači traže, ulažu u modernizaciju proizvodnje, uvode standarde o zdravstvenoj bezbednosti ploda, ali potrošači se okreću većoj potrošnji tropskog voća i bobičastog voća.  Zato se proizvođači okreću  povećanju izvoza, novim tržištima. Očekuje se rast izvoza do 2030. godine po stopi od 1,3% .Važno je napomenuti da se očekuje dalji PAD UVOZA svežih jabuka na tržište EU. To je važno za naše proizvođače u planovima za izvoz naše jabuke.  Uvoz zemalja EU praktično oscilira oko 400.000 tona godišnje. Takođe se predviđa i smanjenje uvoza prerađevina od jabuka – očekuje se pad uvoza u zemlje EU  – 2017. godine uvoz je bio 3 miliona tona, dok bi očekivani uvoz 2030. godine bio 2,2 miliona tona 

Sve to prati uvođenje principa savremene , precizne poljoprivrede. Godine 2017. u zemljama EU je bilo 9 miliona zaposlenih u poljoprivredi ( stare članice EU 15 zemalja – 4,3 miliona zaposlenih; nove članice EU 13  – 4,7 miliona zaposlenih ).

Predviđa se da će 2030. godine biti zaposleno 6,6 miliona ljudi ( stare članice EU 15 – 2, 9 miliona; nove članice EU 13 – 2,7 miliona zaposlenih ).

foto pixabay.com

Vinogradarstvo jabuka u zemljama EU