Friday, 23 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo » Vinograd radovi tokom perioda febrar – april

Vinograd radovi tokom perioda febrar – april

Vinograd radovi tokom perioda febrar – april – tokom dosadašnjeg toka zime uglavnom su vladale temperature iznad prosečnih vrednosti. Loza tokom zime mora da ” nakupi” određen broj časova u mirovanju. Najavljene temperature tokom vikenda ” ledeni dani ” u februaru će Vas primorati da zaustavite rezidbu vinove loze.

Da biste znali kako da obavite rezidbu treba da odredite rodnost okaca i koeficijent rodnosti. Određivanje rodnosti okaca : uzmite 10 lastara sa 10 okaca – potopite u vodu u prostorijikoja je zagrejana na 20 C. Povoljni uslovi će izazavati kretanje okaca začetaka cvasti. Tada izbrojite one kojisu “krenuli”.

Uz pomoć formule N=Pg/ ( Kr – Mg )

  • N – broj kaca koje ćete ostaviti
  • Pg – očekivaniprinos počokotu ( grami)
  • Kr – koeficijent rodnosti
  • Mg – prosečna masa grozda

Vinograd radovi tokom perioda febrar – april 

Ako je u vinogradu bilo izmrzlih okaca treba uvećati  broj okaca za 10 – 20 procenata. Pažnju treba obratiti kod visokokvalitetnih vinskih sortimotrate obaviti dugu rezidbu na 5 – 10 okaca.

Kada srednje dnevne temperature budu iznad 10 C u dužem periodu loza ” kreće “. Dolazi do bubrenja do tvaranja okaca. Tako “pokrenuti” vinograd treba nađubriti, da bi Vam doneo očekivani rod i kvalitetne grozdove koje će dati odlična vina. 

Sve tehničke stvari u vinogradu treba završiti dok se ne pojave mladi listići. Treba završiti rezidbu, zameniti polomljene stubove, zategnuti žicu, prihvatiti dugačke lukove uz žicu.

foto pixabay.com

Vinograd radovi