Wednesday, 20 March, 2019
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo » Vinograd podizanje samo uz kvalitetne kalemove

Vinograd podizanje samo uz kvalitetne kalemove

Vinograd podizanje novih zasada vinove loze mogu se koristiti kalemovi koji pripadaju kategoriji standardnog ili sertifikovanog sadnog materijala. Ali bez obzira koja se kategorija koristi sadni materijal mora da ispunjava određene kriterijume:

  • bazalni deo kalema treba da ima 3 – 5 dobro razvijenih osnovnih žila, koje su ravnomerno (radijalno) raspoređene, prečnika 3 mm i da su dobro obrasle sitnim žilicama
  • korenov vrat treba da je prečnika 8-10 mm, bez oštećenja, zdrav
  • dobro sraslo spojno mesto, dobro kalusirano, ravnomerno i sa svih strana. Pod pritiskom ne puca.
  • zdrav, neoštećen lastar, dobro sazreo, sa normalno formiranim okcima
  • da postoji dokumentacija o poreklu sadnog materijala što garantuje zdravstvenu i sortnu ispravnost.

Vinograd podizanje novih zasada 

OPREZ !!    TRULEŽ KORENA VINOVE LOZE 

Ovu bolest izaziva gljivica Armillaria mellea. manifestuje se kao hlorotična ili akutna forma.

1.) Vidljivi simptomi hronične bolesti su slab porast, žućenje lišće i njihovo prevremeno opadanje i konačno sušenje celog stabla.

2.) Akutna forma se ispoljava u naglom i iznenadnom sušenju pojedinih grana. Micelija najpre zahvata koren, koji se suši i truli. čokoti jače obolelog korena se klate i lako izvaljuju pod dejstvom snega i vetra. Micelija se širi ispod kore iz korena duž stabla prema granama. Ova potkorna micelija noću fosforescira (svetluca) (Ivanović, 1992).

To je gljivica koja prezimljava u zemljištu na delovima korena zaostalim nakon krčenja gde može da ostane decenijama. U sređenu i očišćenu parcelu može da se unese putem mehanizacije ili putem kontaminiranog zemljišta. Kada jednom dospe u zemljište širi se kroz kontakt sa zaraženim korenom kao i putem prirodnog „kalemljenja“ korena na svakom dodirnom mestu. Rizomorfi takođe igraju značajnu ulogu u širenju oboljenja (Bulatović-Danilović, 2007).

Dejan Stefanović, dipl.inž.polj. PSSS Negotin

Na vreme treba naručiti kvalitetan, bezvirusni kalem jer je to siguran put do uspeha. Jednu godinu ranije sklopite ugovor sa rasadnikom o sorti, klonu, podlozi koju želite. Tako ste sigurni da će vino iz Vašeg vinograda biti dobro ocenjeno od potrošača i komisija na vinskim takmičenjima.